Giáo trình Sketchup

Ẩn hiện Layer trong Sketchup

Ẩn hiện Layer trong Sketchup 1/ Tạo Layer để Ẩn hiện Layer trong Sketchup Trong bảng Default Tray đầu tiên hãy chọn thẻ Tag –

Hide – Unhide trong SKetchup

Hide – Unhide trong SKetchup 1/ Hide Chọn đối tượng cần Ẩn   Vào Menu Edit -> Hide để ẩn đối tượng   2/ Unhide

DỰNG TƯỜNG TRONG SKETCHUP

DỰNG TƯỜNG TRONG SKETCHUP 1/Công cụ: 1001bit pro: tool dựng tường được đánh dấu 2/Cách sử dụng: Click chọn biểu tượng của công cụ. Bảng

Ẩn hiện Layer trong Sketchup

Ẩn hiện Layer trong Sketchup 1/Tạo Layer để Ẩn hiện Layer trong Sketchup Trong bảng Default Tray chọn thẻ Tag – quản lý lớp: Ta

Vật liệu kính trong Sketchup 7

Vật liệu kính trong Sketchup

Vật liệu kính trong Sketchup 1/ Vật Liệu Kính trong-Clear Glass: B1: Vào thẻ V-Ray Asset Edior -> Vào Thanh quản lý vật liệu vào

Lệnh Scale trong Sketchup

Lệnh Scale trong Sketchup Lệnh Scale trong Sketchup  hay gọi là lệnh phóng to thu nhỏ trong phần mềm Sketchup. Vị trí: Nằm trong thanh

Lệnh đối xứng trong Sketchup

Trong phần mềm mặc định không có lệnh đối xứng trong sketchup (Mirror), tuy nhiên chúng ta có thể thực hiện thao tác đối xứng

Lệnh Follow Me trong Sketchup

Lệnh FollowMe trong Sketchup sẽ dùng 1 tiết diện và chạy theo 1 đường dẫn và tạo thành 1 model, dùng để áp dụng vào