Ẩn hiện Layer trong Sketchup

Mục lục

Ẩn hiện Layer trong Sketchup

1/Tạo Layer để Ẩn hiện Layer trong Sketchup

Trong bảng Default Tray chọn thẻ Tag – quản lý lớp: Ta click vào dấu (+) để tạo thêm các lớp khác nhau.

Ẩn Hiện Layer trong Sketchup

Ta thực hiện đổi tên bằng cách click vào tên Tag2 và gõ lại tên mới cho lớp quản lý.

An Hien Layer trong Sketchup 2

 

2/Đưa đối tượng vào Layer 

Lấy thanh Tool Tags của Sketchup ra ngoài để thực hiện đưa đối tượng vào các lớp quản lý

An Hien Layer trong Sketchup 3

Đầu tiên chọn đối tượng, sau đó bấm vào mũi tên để sổ danh sách các lớp quản lý ra và chọn lớp quản lý cho đối tượng vừa được chọn cho chính xác.

An Hien Layer trong Sketchup 4

 

3/ Ẩn hiện Layer trong Sketchup

Để thực hiện ẩn hiện Lớp quản lý ta click vào để tắt mớ con mắt ở phía trước tên lớp quản lý:

Khi mất con mắt các đối tượng trong lớp quản lý sẽ được ẩn đi.

Bấm vào lấy lại con mắt để hiện trở lại các đối tượng.

An Hien Layer trong Sketchup 5

 

 

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC

Sketchup là gì?

Sketchup là gì? Là phần mềm thiết kế mô hình 3D được sử dụng khá rộng rãi hiện nay bởi