Current Status
Not Enrolled
Price
Get Started

KHÓA HỌC THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

Bạn sẽ nhận được gì?

KKhouse từng đào tạo cho các đơn vị lớn

Khóa học thiết kế nhà tùy theo đối tượng

KCO2 (-80%->tháng 5)

 • -Chủ nhà
  -Chủ đầu tư Bất động sản
  -Sinh viên mới ra trường, muốn bổ sung kiến thức
 • -Học thêm về kiến trúc, kết cấu, mep
  -Không học phần mềm vẽ vì không có nhu cầu vẽ -- -Muốn lên phuơng án tay kiến trúc tư vấn khách hàng
  - HP: 2tr/ khoá (Giảm 50% trong tháng 5, giảm 80% khi đăng kí 2 bạn)
 • 1. Thực Trạng Thiết kế
 • 2. Khái niệm cấu kiện căn bản nhà ở
 • 3. Đọc bản vẽ và quy định xây dựng
 • 4. Phuơng pháp vẽ tay phuơng án nhanh
 • 5. Nguyên lý thiết kế Kiến trúc
 • 6. Huớng dẫn bản vẽ Xin phép xây dựng
 • 7. Kết cấu nhà ở dân dụng không chuyên
 • 8. Điện nuớc nhà ở dân dụng
Online

KT5 (Concept kiến trúc)

 • Kỹ sư mới ra truờng thích thiết kế kiến trúc - Thầu xây dựng muốn học vẽ phuơng án và phối cảnh KT - Kỹ sư chuyên nhà cao tầng, nhà xuởng biết tính toán kết cấu
 • Muốn biết thêm về kiến trúc, kết cấu, mep, để quản lý - Học nguyên lý và bao gồm phần mềm thiết kế kiến trúc 2d và 3d - Muốn lên phuơng án tay kiến trúc để chốt với chủ nhà
 • 1. Thực Trạng Thiết kế
 • 2. Khái niệm cấu kiện căn bản nhà ở
 • 3. Đọc bản vẽ và quy định xây dựng
 • 4. Revit dựng hình
 • 5. Giảng đề thiết kế nhà ở liền kề
 • 6. Photoshop trình bày phương án
 • 7. Lumion render phối cảnh
 • 8. Nguyên lý thiết kế - Xin phép xây dựng
On-Offline

KTS5 (Thiết kế nâng cao)

 • Kiến trúc sư đã rành phần mềm, muốn hiểu về nhà phố và thiết kế nâng cao về nhà phố.
 • - Muốn am hiểu nhà ở về kỹ thuật, triển khai thi công bản vẽ - Muốn định huớng thiết kế theo xu huớng kiến trúc - Nhu cầu thi giải thiết kế nhà ở
 • 1. Thực Trạng Thiết kế
 • 2. Khái niệm cấu kiện căn bản nhà ở
 • 3. Nguyên lý thiết kế - Xin phép xây dựng
 • 4. Các phuơng pháp phuơng án mặt bằng
 • 5. Lên phuơng án trên mặt đứng mặt cắt
 • 6. Cấu tạo kiến trúc
 • 7. Triển khai hồ sơ kỹ thuật
 • 8. Kết cấu nhà ở thông dụng và phi kết cấu
On-Offline

KS5 (Chuẩn kỹ sư)

 • Kỹ sư xây dựng do thi công quên kiến thức tính kc - Sử dụng đuợc phần mềm cad
 • Muốn ôn lại tính toán kết cấu nhà ở - Sử dụng cad lên phuơng án thiết kế
 • 1. Thực Trạng Thiết kế
 • 2. Giảng đề thiết kế nhà ở liền kề
 • 3. Nguyên lý thiết kế - Xin phép xây dựng
 • 4. Tính kết cấu nhà ở cho kỹ sư
 • 5. Bố trí điện nuớc
On-Offline

HSKT10 (Kỹ thuật toàn diện)

 • Kỹ sư xây dựng nhu cầu khởi nghiệp làm tự do - Thầu xây dựng tự do thiết kế - Người không học nghề thiết kế
 • Chủ trì thiết kế căn nhà ở tổng hợp các bộ môn - Kiểm tra xung đột các bộ môn - Làm việc nhóm, lưu trữ, quản lý thông tin dự án​
 • 1. Thực Trạng Thiết kế
 • 2. Khái niệm cấu kiện căn bản nhà ở
 • 3. Đọc bản vẽ và quy định xây dựng
 • 4. Revit dựng hình
 • 5. Giảng đề thiết kế nhà ở liền kề
 • 6. Photoshop trình bày phương án
 • 7. Lumion render phối cảnh
 • 8. Nguyên lý thiết kế - Xin phép xây dựng - sửa bài
 • 9. Autocad
 • 10. Trình bày hồ sơ kỹ thuật
 • 11. Kết cấu dành cho không chuyên
 • 12. kết cấu dành cho kỹ sư
 • 13. Cấu tạo kiến trúc
 • 14. Bố Trí điện nước
ĐỘC QUYỀN

NT7 (Nội thất nhà ở)

 • Kỹ sư xây dựng muốn học nội thất - Thầu xây dựng muốn học nội thất - Người không chuyên học nội thất
 • Nắm nguyên lý thiết kế - Trình bày phuơng án 2d nội thất nhà ở - Lên phuơng án 3D nội thất căn hộ
 • 1. Thực Trạng Thiết kế
 • 2. Đọc bản vẽ và quy định xây dựng
 • 3. Giảng đề thiết kế nhà ở căn hộ
 • 4. Nguyên lý thiết kế
 • 5. Học vẽ cad
 • 6. Học vẽ 3dsmax
 • 7. Bố cục, màu sắc, ánh sáng...
On-Offline

CT12 (Chủ trì thiết kế)

 • Kỹ sư xây dựng nhu cầu khởi nghiệp làm tự do - Thầu xây dựng tự do thiết kế - Người không học nghề thiết kế
 • Chủ trì thiết kế căn nhà ở tổng hợp các bộ môn - Kiểm tra xung đột các bộ môn - Làm việc nhóm, lưu trữ, quản lý thông tin dự án​
 • 1. Thực Trạng Thiết kế
 • 2. Khái niệm cấu kiện căn bản nhà ở
 • 3. Đọc bản vẽ và quy định xây dựng
 • 4. Revit dựng hình
 • 5. Giảng đề thiết kế nhà ở liền kề
 • 6. Photoshop trình bày phương án
 • 7. Lumion render phối cảnh
 • 8. Nguyên lý thiết kế - Xin phép xây dựng - sửa bài
 • 9. Autocad
 • 10. Trình bày hồ sơ kỹ thuật
 • 11. Kết cấu dành cho không chuyên
 • 12. kết cấu dành cho kỹ sư
 • 13. Cấu tạo kiến trúc
 • 14. Bố Trí điện nước
 • 15. 3dsmax
 • 16. Bố cục, ánh sáng, màu sắc
CAO CẤP

CT20 (Trọn gói khóa học)

 • Kỹ sư xây dựng nhu cầu khởi nghiệp làm tự do - Thầu xây dựng tự do thiết kế - Người không học nghề thiết kế
 • Chủ trì thiết kế căn nhà ở tổng hợp các bộ môn - Kiểm tra xung đột các bộ môn - Làm việc nhóm, lưu trữ, quản lý thông tin dự án - Thành lập doanh nghiệp riêng thiết kế - thi công
 • 1. Thực Trạng Thiết kế
 • 2. Khái niệm cấu kiện căn bản nhà ở
 • 3. Đọc bản vẽ và quy định xây dựng
 • 4. Revit dựng hình
 • 5. Giảng đề thiết kế nhà ở liền kề
 • 6. Photoshop trình bày phương án
 • 7. Lumion render phối cảnh
 • 8. Nguyên lý thiết kế - Xin phép xây dựng - sửa bài
 • 9. Autocad
 • 10. Trình bày hồ sơ kỹ thuật
 • 11. Kết cấu dành cho không chuyên
 • 12. kết cấu dành cho kỹ sư
 • 13. Cấu tạo kiến trúc
 • 14. Bố Trí điện nước
 • 15. 3dsmax
 • 16. Bố cục, ánh sáng, màu sắc
 • 17. Kỹ năng vẽ tay
 • 18. Cấu tạo nội thất
 • 19. Trình bày hồ sơ nội thất
 • 20. Dự Toán công trình nhà phố
ĐỈNH CAO

KTPT20 (Phong thủy nhà ở )

 • Kỹ sư xây dựng nhu cầu khởi nghiệp làm tự do - Thầu xây dựng tự do thiết kế - Người không học nghề thiết kế , đam mê nguyên cứu phong thủy học - kiến trúc
 • 1. Thực Trạng Thiết kế
 • 2. Khái niệm cấu kiện căn bản nhà ở
 • 3. Đọc bản vẽ và quy định xây dựng
 • 4. Revit dựng hình
 • 5. Giảng đề thiết kế nhà ở liền kề
 • 6. Photoshop trình bày phương án
 • 7. Lumion render phối cảnh
 • 8. Nguyên lý thiết kế - Xin phép xây dựng - sửa bài
 • 9. Những định nghĩa ngành phong thủy học
 • 10. Âm dương- Ngũ hành.
 • 11. Tiên- Hậu thiên bát quái
 • 12. Huyền không phi tinh là gì ?
 • 13. La bàn 24 sơn hướng.
 • 14. Thuộc tính cửu tinh.
 • 15. Lý giải lượng thiên xích.
 • 16. Tam Nguyên - Cửu Vận
 • 17. Nguyên tắc phi tinh.
 • 18. Các trường hợp phi tinh.
 • 19. Bố trí nội thất Ngoại cảnh chuẩn Huyền Không.
 • 20. Bản vẽ phong thủy.
 • 21. Xử lý các Hung Sát trong ngôi nhà.
 • 22. Giải pháp tăng vượng khí ngôi nhà.
 • 23. Chức năng các vật phẩm phong thủy.
ĐỈNH CAO

Học xong thi cấp bằng chứng chỉ quốc tế Autodesk

Chứng chỉ autodesk cấp bằng do KKhouse cung cấp

Cơ sở đào tạo

NỘI DUNG VIDEO KHÓA HỌC

Bấm vào các chương để xem nội dung video khóa học

Course Content

Expand All