Khóa học Kiến trúc
KKhouse Academy

Trung tâm đào tạo dạy học về kiến trúc offline, online. Đào tạo theo phương thức dạy kèm đến khi học viên thành thạo và vững tay nghề. Ưu đãi nhiều khi đăng ký theo nhóm.

hinh

Khóa học kiến trúc

khoahoc revit

Revit Architecture

Làm chủ kỹ năng tương lai

3.000.000 đ

3Ds MAX

Làm chủ kỹ năng tương lai

2.000.000 đ

thietkenhapho

Thiết kế nhà phố

Làm chủ kỹ năng tương lai

5.000.000 đ

sketchup

Sketchup

Làm chủ kỹ năng tương lai

2.800.000 đ

Frame 2

Họa viên kiến trúc

Làm chủ kỹ năng tương lai

Liên hệ

Frame 2 1

Thiết kế kết cấu thép

Làm chủ kỹ năng tương lai

Liên hệ

Frame 2 2

Kết cấu cao tầng

Làm chủ kỹ năng tương lai

Liên hệ

Frame 2 3

Autocad

Làm chủ kỹ năng tương lai

Liên hệ

Frame 2 4

Revit Structure

Làm chủ kỹ năng tương lai

Liên hệ

Frame 2 5

Revit Mep

Làm chủ kỹ năng tương lai

Liên hệ

Frame 2 6

Thiết kế nội thất

Làm chủ kỹ năng tương lai

Liên hệ

Frame 2 7

Dự toán công trình

Làm chủ kỹ năng tương lai

Liên hệ

Frame 2 8

Quản lý dự án

Làm chủ kỹ năng tương lai

Liên hệ

Frame 2 9

Sap2000

Làm chủ kỹ năng tương lai

Liên hệ

Frame 2 10

Robot Structural

Làm chủ kỹ năng tương lai

Liên hệ

Frame 2 12

Lumion

Làm chủ kỹ năng tương lai

Liên hệ