Khóa học Kiến trúc
KKhouse Academy

Trung tâm đào tạo dạy học về kiến trúc offline, online. Đào tạo theo phương thức dạy kèm đến khi học viên thành thạo và vững tay nghề. Ưu đãi nhiều khi đăng ký theo nhóm.

hinh

Khóa học kiến trúc

khoahoc revit

Revit Architecture

Làm chủ kỹ năng tương lai

3.000.000 đ

3Ds MAX

Làm chủ kỹ năng tương lai

3.000.000 đ

thietkenhapho

Thiết kế nhà phố

Làm chủ kỹ năng tương lai

5.000.000 đ

sketchup

Sketchup

Làm chủ kỹ năng tương lai

3.000.000 đ

Frame 2

Họa viên kiến trúc

Làm chủ kỹ năng tương lai

15.000.000 đ

 

Frame 2 1

Thiết kế kết cấu thép

Làm chủ kỹ năng tương lai

3.500.000 đ

Frame 2 2

Kết cấu cao tầng

Làm chủ kỹ năng tương lai

3.500.000 đ

Frame 2 3

Autocad

Làm chủ kỹ năng tương lai

2.000.000 đ
Frame 2 4

Revit Structure

Làm chủ kỹ năng tương lai

3.000.000 đ

Frame 2 5

Revit Mep

Làm chủ kỹ năng tương lai

3.000.000 đ

 

Frame 2 6

Thiết kế nội thất

Làm chủ kỹ năng tương lai

10.000.000 đ

Frame 2 7

Dự toán công trình

Làm chủ kỹ năng tương lai

3.000.000 đ

Frame 2 8

Quản lý dự án

Làm chủ kỹ năng tương lai

Liên hệ

Plaxis

Làm chủ kỹ năng tương lai

4.000.000 đ

Frame 2 9

Sap2000

Làm chủ kỹ năng tương lai

2.000.000 đ

Etabs

Làm chủ kỹ năng tương lai

2.000.000

Frame 2 10

Robot Structural

Làm chủ kỹ năng tương lai

3.000.000 đ

Dynamo

Làm chủ kỹ năng tương lai

3.000.000 đ

KHÓA HỌC THIẾT KẾ KẾT CẤU

Vững kiến thức nền tảng kết cấu

3.500.000 đ

Frame 2 12

Lumion

Làm chủ kỹ năng tương lai

2.500.000 đ

Khóa kiến trúc ngắn hạn

Làm chủ kỹ năng tương lai

5.000.000 đ

 

Khóa phong thủy huyền không 

Đem khí thịnh vượng vào ngôi nhà

7.400.000 đ