Giáo trình Xây Dựng Kết Cấu

Hiểu về kết cấu, rành về xây dựng, cùng kkhouse trau dồi kiến thức sử dụng các phần mềm trong lĩnh vực kết cấu xây dựng.

tai sao nen hoc robot

Top phần mềm kết cấu xây dựng

Tại sao bạn nên học robot structural và revit structure

Giáo trình Revit Structure

Giáo trình Robot Structural

Giáo trình Etabs

tong-quan-etabs

Tổng quan môn học Etabs

QUY TRÌNH THIẾT KẾ NHÀ THẤP TẦNG BẰNG ETABS 15.2.2  B1: Tạo lưới trục, cao độ tầng cho dự án  B2: Định nghỉa

Giáo trình Plaxis

hardening soil

Mô hình hardening soil

Đây là mô hình đẳng hướng phi tuyến, có xét đến sự tái bền của của đất. Sự khác biệt lớn nhất giữa mô hình

Giáo trình Autocad