Category Archives: Giáo trình Robot Structural

Robot Structural nhà bê tông kết hợp nhà thép.

nha-be-tong-ket-hop-nha-thep-robot-structural

Áp dụng Robot structural vào dự án nhà bê tông kết hợp nhà thép . Sau khi khởi động ta được màn hình: Bước 1: Thiết lập TCVN cho Robot Structural . Chọn –>  –> Từ bảng Job preferences ta thiết lập các thông số tiêu chuẩn cho Robot Structural. + Trong Units and Formats: chọn Metric […]

Áp dụng Robot Structural vào nhà phố.

ap-dung-vao-nha-pho-robot-structural

 Áp dụng Robot structural vào nhà phố Robot structural . Chức năng của phần mềm Robot structural . Hướng dẫn làm quen giao diện tool, 2D và 3D. Xây dưng mô hình đơn giản trong khóa học Robot structural . Áp dụng Robot structural vào dự án nhà phố. Sau khi khởi động ta được màn hình:   Bước 1: […]

Robot Structural Chuyên đề nhà cao tầng.

chuyen-de-nha-cao-tang-robot-structural

Chuyên đề nhà cao tầng Robot structural. Chức năng của phần mềm Robot structural. Hướng dẫn làm quen giao diện tool, 2D và 3D. Xây dưng mô hình đơn giản trong khóa học Robot structural. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CHUYÊN ĐỀ NHÀ CAO TẦNG.  Bước 1: Thiết lập tiệu chuẩn. Vào tools chọn Bước 2: Dựng […]

Giới thiệu các tool thao tác vẽ và phân tích Robot Structural

tool-thao-tac-ve-va-robot-structural

Giới thiệu các tool thao vẽ và phân tích trong Robot structural. Chức năng của phần mềm Robot structural. Hướng dẫn làm quen giao diện tool, 2D và 3D. Xây dưng mô hình đơn giản trong khóa học Robot structural. Buổi 2: Giới thiệu các tool thao vẽ và phân tích trong Robot structural. Tool drawing & […]

Giới thiệu tổng quan Robot Structural

tong-quan-robot-structural

Tổng quan Robot structural Tổng quan Robot structural. Phương pháp phần tử hữu hạn Chức năng của phần mềm Robot structural. Hướng dẫn làm quen giao diện tool, 2D và 3D. Xây dưng mô hình đơn giản trong Robot structural. Giới thiệu tổng quan Robot structural : Bước 1: Thiết lập tiệu chuẩn. Vào tools […]