CHƯƠNG III: ROBOT STRUCTURAL CHUYÊN ĐỀ NHÀ CAO TẦNG

Khóa học Chuyên đề nhà cao tầng Robot Structural.

Buổi 3: Chuyên đề nhà cao tầng Robot structural.

  • Chức năng của phần mềm Robot structural.
  • Hướng dẫn làm quen giao diện tool, 2D và 3D.
  • Xây dưng mô hình đơn giản trong khóa học Robot structural.

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CHUYÊN ĐỀ NHÀ CAO TẦNG. 

Bước 1: Thiết lập tiệu chuẩn.

chuyen-de-nha-cao-tang-1
  • Vào tools chọndau-tieu-chu-chuyen-de-nha-cao-tang
sgtsty

Bước 2: Dựng lưới trục cho nhà cao tầng.

  • Vào Axis Defination —> Tạo lưới trục X,Y,Z.
111ddw fgsrg

Bước 3: Khai báo tải trọng Load Types  TAI TRONG .

TSIIV

Bước 4: vẽ cột cho nhà cao tầng.

Vào  column —–> vào section chỉnh sửa cột theo đúng kích thước.

dfger sfreyhtyh

Bước 5: Vẽ dầm cho đối tượng.

Vào  Beams —–> vào section chỉnh sửa dầm theo đúng kích thước.

cbfdr dgr

Sau khi vẽ ta được kết quả.

ddddd

Các lệnh cơ bản.

  • Di chuyền, copy dc
copy

Ví dụ: Muốn copy theo trục x : sd.

  • Lệnh nối vuông góc : Extend nvg
  • Lệnh ẩn hiện 1 đối tượng: ahm