CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU CÁC TOOL THAO TÁC VẼ VÀ PHÂN TÍCH ROBOT STRUCTURAL

Khóa học Robot structural .

Giới thiệu các tool thao vẽ và phân tích trong Robot structural.

  • Chức năng của phần mềm Robot structural.
  • Hướng dẫn làm quen giao diện tool, 2D và 3D.
  • Xây dưng mô hình đơn giản trong khóa học Robot structural.

Buổi 2: Giới thiệu các tool thao vẽ và phân tích trong Robot structural.

Tool drawing & Analysis.

Giúp học viên hiểu và thao tác các lệnh cơ bản trong khóa học Robot structure :

  • Lệnh Axis ( Tạo lưới trục): asrg
axis-structure

khóa học robot

dsg
  • Lệnh Trim grr.
dgtrh
  • Lệnh Nối bar, áp dụng VBA ( được cung cấp phần mềm).
fhfh
  • Lệnh Objects.
  • Lệnh Bar slection bgdeggsre.
dfg