Robot Structural nhà bê tông kết hợp nhà thép.

Mục lục

Áp dụng Robot structural vào dự án nhà bê tông kết hợp nhà thép .

Sau khi khởi động ta được màn hình:Robot structural

Bước 1: Thiết lập TCVN cho Robot Structural .

 • Chọn ROBOT-STRUCTURAL-43654823221614832–> ROBOT-STRUCTURAL-4365482322161483 –>

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-6

 • Từ bảng Job preferences ta thiết lập các thông số tiêu chuẩn cho Robot Structural.

+ Trong Units and Formats: chọn Metric ( đơn vị tính)

+ Trong bảng Materials.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-5

Ta chọn các tiêu chuẩn vật liệu theo yêu cầu.

 •               + Trong Databases: ta chọn các cơ sở dữ liệu phù hợp.
 •               + Design codes: mã thiết kế.
 •               + Struture Analysis: nghiên cứu kết cấu.

Bước 2: chọn lưới trục ROBOT-STRUCTURAL-436548232216148:

 • Hiện lên bảng Structural Axis.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-9

Ta bắt đầu thiết lập lưới trục:

 • VD: tọa độ các trục: X(7,7,7,7,7,7,7), Y(6,4.2,5.5, 4.5, 4.5,4.5,4.5,4.5,3),

Z(-0.65,0,1.15,2.75,4,6,10,14.693).

r1

r2

+ Tại Numbering: ta chọn các trục 1,2,3 hay A,B,C tùy thích.

* Có 2 cách tạo cao độ Z như sau.

 • C1: Tạo trong bảng lưới trục Structural Axis.

r3

 • C2:
  • Tại Story 1 nhấn chuột phải –>

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-12

 • Tại stories ta chọn Add story.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-13

Ta tùy chỉnh cao độ theo yêu cầu là ok.

 • Sau khi vẽ ta được lưới trục như hình vẽ

r4

Bước 2: Vẽ cột ROBOT-STRUCTURAL-43654823221614:

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-15

 • Ta có thể thay đổi kích thước cột theo cách: Tại section chọn ROBOT-STRUCTURAL-436548232216.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-17

VD: cột bê tông tiết diện (200×300)

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-18

Nhấn add –> close.

 • Lưu  ý: vì là nhà xưởng nên vẽ cột hơi phức tạp. Ta nên vẽ theo trục phương X, Y.
 • Trục 1-8 sau khi vẽ ta được mô hình như sau:

r5

 • Mô hình trục 2-7.

r6

 • Mô hình trục 3-6 .

r7

 • Mô hình trục 4-5 .

r8

 • Muốn copy cột 200×200 ta quét đối tượng cần copy chọn  ROBOT-STRUCTURAL-4365482322 xuất hiện hộp thoại Edit.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-21

+ Tại Edit –>  ROBOT-STRUCTURAL-43654823 –>xuất hiện hộp thoại Translation.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-24

VD: muốn copy cột 200×200 theo phương x = 2m.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-25

 • Sau khi thực hiện ta được kết quả.

r9

Bước 3: Vẽ dầm ROBOT-STRUCTURAL-43654827 .

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-28

 • Giống như cột ta có thể thay đổi kích thước cột theo cách: Tại section chọn ROBOT-STRUCTURAL-43654816

VD: tạo dầm 200×300

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-29

Nhấn Add –> close.

*Để dễ dàng vẽ ta dựng theo hệ trục.

 • Mô hình trục 1-8r10
 • Mô hình trục 3-7

r11

 •  Mô hình trục 3-6

r12

 • Mô hình trục 4-5

r13

–> sau khi thực hiện ta được mô hình như sau:

r14

Bước 4: Vẽ dầm thép chữ I r15.

r16

 • Sau khi thư mục Bars hiện lên ta chọn  ROBOT-STRUCTURAL-43654816

+ Tại Bar type ta chọn simple Bar.

r17

 • Lưu ý: + Parametric: không thay đổi tiết diện.

+ Tapered: thay đổi tiết diện.

–> kết quả mô hình nhà xưởng kết hợp nhà bê tông theo phương Y.

R18

 • Tiếp tục vẽ theo phương X

–> Ta được mô hình tổng thể.

r20

 

Xem thêm: Giới thiệu tổng quan Robot Structural.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Robot Structural.

Xem thêm: Khóa học Robot Structural rẻ nhất

 

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC