CHƯƠNG V: ROBOT STRUCTURAL NHÀ BÊ TÔNG KẾT HỢP NHÀ THÉP

Khóa học áp dụng Robot structural vào nhà thép. 

 

Áp dụng Robot structural vào dự án nhà bê tông kết hợp nhà thép .

Sau khi khởi động ta được màn hình:Robot structural

Bước 1: Thiết lập TCVN cho Robot Structural .

 • Chọn ROBOT-STRUCTURAL-43654823221614832–> ROBOT-STRUCTURAL-4365482322161483 –>

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-6

 • Từ bảng Job preferences ta thiết lập các thông số tiêu chuẩn cho Robot Structural.

+ Trong Units and Formats: chọn Metric ( đơn vị tính)

+ Trong bảng Materials.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-5

Ta chọn các tiêu chuẩn vật liệu theo yêu cầu.

 •               + Trong Databases: ta chọn các cơ sở dữ liệu phù hợp.
 •               + Design codes: mã thiết kế.
 •               + Struture Analysis: nghiên cứu kết cấu.

Bước 2: chọn lưới trục ROBOT-STRUCTURAL-436548232216148:

 • Hiện lên bảng Structural Axis.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-9

Ta bắt đầu thiết lập lưới trục:

 • VD: tọa độ các trục: X(7,7,7,7,7,7,7), Y(6,4.2,5.5, 4.5, 4.5,4.5,4.5,4.5,3),

Z(-0.65,0,1.15,2.75,4,6,10,14.693).

r1

r2

+ Tại Numbering: ta chọn các trục 1,2,3 hay A,B,C tùy thích.

* Có 2 cách tạo cao độ Z như sau.

 • C1: Tạo trong bảng lưới trục Structural Axis.

r3

 • C2:
  • Tại Story 1 nhấn chuột phải –>

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-12

 • Tại stories ta chọn Add story.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-13

Ta tùy chỉnh cao độ theo yêu cầu là ok.

 • Sau khi vẽ ta được lưới trục như hình vẽ

r4

Bước 2: Vẽ cột ROBOT-STRUCTURAL-43654823221614:

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-15

 • Ta có thể thay đổi kích thước cột theo cách: Tại section chọn ROBOT-STRUCTURAL-436548232216.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-17

VD: cột bê tông tiết diện (200×300)

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-18

Nhấn add –> close.

 • Lưu  ý: vì là nhà xưởng nên vẽ cột hơi phức tạp. Ta nên vẽ theo trục phương X, Y.
 • Trục 1-8 sau khi vẽ ta được mô hình như sau:

r5

 • Mô hình trục 2-7.

r6

 • Mô hình trục 3-6 .

r7

 • Mô hình trục 4-5 .

r8

 • Muốn copy cột 200×200 ta quét đối tượng cần copy chọn  ROBOT-STRUCTURAL-4365482322 xuất hiện hộp thoại Edit.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-21

+ Tại Edit –>  ROBOT-STRUCTURAL-43654823 –>xuất hiện hộp thoại Translation.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-24

VD: muốn copy cột 200×200 theo phương x = 2m.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-25

 • Sau khi thực hiện ta được kết quả.

r9

Bước 3: Vẽ dầm ROBOT-STRUCTURAL-43654827 .

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-28

 • Giống như cột ta có thể thay đổi kích thước cột theo cách: Tại section chọn ROBOT-STRUCTURAL-43654816

VD: tạo dầm 200×300

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-29

Nhấn Add –> close.

*Để dễ dàng vẽ ta dựng theo hệ trục.

 • Mô hình trục 1-8r10
 • Mô hình trục 3-7

r11

 •  Mô hình trục 3-6

r12

 • Mô hình trục 4-5

r13

–> sau khi thực hiện ta được mô hình như sau:

r14

Bước 4: Vẽ dầm thép chữ I r15.

r16

 • Sau khi thư mục Bars hiện lên ta chọn  ROBOT-STRUCTURAL-43654816

+ Tại Bar type ta chọn simple Bar.

r17

 • Lưu ý: + Parametric: không thay đổi tiết diện.

+ Tapered: thay đổi tiết diện.

–> kết quả mô hình nhà xưởng kết hợp nhà bê tông theo phương Y.

R18

 • Tiếp tục vẽ theo phương X

–> Ta được mô hình tổng thể.

r20