Giáo trình Revit

dynamo-trong-revit-1

Dynamo revit là gì

DYNAMO LÀ GÌ? Dynamo là một công cụ lập trình bằng hình ảnh được tích hợp với Revit. Mặc dù là công cụ lập trình

Chỉnh đơn vị trong revit

Đôi khi các bạn bật template mặc định architectural của revit hay download file revit với đơn vị inches thì sao. Cũng giống như những