Giáo trình Revit

Tài liệu học kiến trúc chất lượng nhất

render-revit

Render trong Revit

Render trong Revit. Mở khung nhìn 3D hướng cần Render. Ra lệnh View -> Render ( phím tắt RR)  Hộp

Ve-mai-revit

Vẽ Mái Trong Revit

CÁC HÌNH DẠNG MÁI.   Dạng 1: Skillion and Lean – to Roof. (vẽ mái trong revit) Bước 1: Vẽ

ve-cau-thang-revit

Vẽ cầu thang trong revit

Các loại cầu thang trong revit:   1. Hướng dẫn vẽ cầu thang trong Revit loại 1. B1. chọn run