Cài đặt phím tắt trong revit

Mục lục

Cài đặt phím tắt trong revit

Trong tất cả các phần phềm nói chung. Phím tắt được tạo ra để giúp chúng ta thao tác lệnh nhanh hơn và thể hiện sự chuyên nghiệp.Trong Revit cũng vậy, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện Cài đặt phím tắt trong revit :

Cách 1 : File (Bước 1) => Options (Bước 2) => User Interface (Bước 3) => Customize…(Keyboard Shortcuts) (Bước 4) => Tìm kiếm lệnh cần đặt phím tắt (Bước 5) => Đặt phím tắt (Bước 6)

 

Cài đặt phím tắt trong revit
Cài đặt phím tắt trong revit

Cài đặt phím tắt trong revit 1 Cài đặt phím tắt trong revit 3

Cách 2: Sử dụng phím tắt (bấm phím K sau đó bấm Enter), sau đó thực hiện bước 5 và bước 6 như hướng dẫn ở trên.

Chú ý: Tất cả các lệnh trong Revit điều có thể đặt phím tắt. Phím tắt được đặt từ 2 kí tự trở lên. Nếu đặt 1 kí tự thì khi thực hiện lệnh cần bấm thêm phím Enter hoặc Space thì mới vào lệnh được.

Cám ơn các bạn quan tâm bài viết : Cài đặt phím tắt trong revit

Chúc các bạn thành công.

Tham khảo : Khóa học Revit online 

Tham khảo: Hướng dẫn vẽ cột trong revit 

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC