Mục lục

Hướng dẫn vẽ cột trong revit

Hướng dẫn vẽ cột trong revit

 

  • Clip 1: Tạo khối extrution cột kiến trúc tham số kích thước  ( phần 1)
  • Clip 2 : Tạo chỉ cột kiến trúc
  • Clip 3 : Tạo tham số vật liệu cho cột kiến trúc
  • Clip 4 : Tạo chỉ âm tường cho cột :
  • Clip 5 : Load cột vào dự án :