Category Archives: Giáo trình Revit Structure

Cách vẽ mái trong Revit Structure

ve-mai-revit-structure

Vẽ mái trong Revit Structure 1. Các loại mái trong revit : Loại 1 : Tạo mái bằng Roof by Footprint. Loại này tạo mái bằng cách vẽ đường bao quanh tường là hình khép kính Loại 2 : Tạo mái bằng Roof by Extrusion. Loại này tạo mái bằng cách vẽ đường trắc diện […]