Giáo trình Revit

ve-model-in-place-revit

Vẽ model in place trong Revit.

HƯỚNG DẪN VẼ MODEL IN-PLACE.   Place a Component : Load đối tượng có sẵn trong thư viện. Model In- Place : Vẽ thêm đối