Hướng dẫn tạo family cửa.

Mục lục

Video clip hướng dẫn vẽ thư viện cửa revit.

Download thư viện cửa revit tại đây:

https://www.fshare.vn/file/QEHY38OGWWLZ

Hướng dẫn tạo thư viện cửa revit

 TẠO FAMILY CỬA 2D & 3D.

Bước 1: Chọn New -> Family -> Metric Door.

thu-vien-cua-revit

 • Xóa các ký hiệu không cần thiết.

thu-vien-cua-revit

 • Chỉnh bề rộng cửa cho phù hợp.

Vd: Vẽ cửa với kích thước width = 1200 mm.

thu-vien-cua-revit

Bước 2: Tạo kí hiệu cửa 2D

 • Chọn Annotate -> Symbolic Line thu-vien-cua-revit-> chọn các kiểu vẽ

thu-vien-cua-revit

thu-vien-cua-revit

 • Xoay đối tượng vừa vẽ về đúng vị trí.

thu-vien-cua-revit

 • Khóa đối tượng với trục
 • Vẽ thêm cung tròn cửa.

thu-vien-cua-revit

 • Dùng thu-vien-cua-revit vẽ đối xứng đối tượng vừa vẽ.

thu-vien-cua-revit

 • Định dạng nét cửa.
 • Vào thẻ View chọn Visibility/ Graphics thu-vien-cua-revit
 • Xuất hiện hộp thoại.

thu-vien-cua-revit

 • Chọn Object styles -> Hiện hộp thoại.

thu-vien-cua-revit

 • Tại Grid Head chọn New -> tạo tên dường nét.

thu-vien-cua-revit

 • Chọn đối tượng cần chỉnh nét ->

thu-vien-cua-revit

-> Chọn nét cần chỉnh

thu-vien-cua-revit

Bước 3: Vẽ thanh nẹp trong khung nhìn 3D.

 • Chọn Create -> Extrusion -> Sweep.
 • Vẽ kích thước nẹp theo kích thước cho trước.

thu-vien-cua-revit

thu-vien-cua-revit

 • Vẽ khung kính cho cửa

+ Chọn Create -> Extrusion.

thu-vien-cua-revit

 • Vào mặt đứng kéo đối tượng về đúng vị trí.

thu-vien-cua-revit

thu-vien-cua-revit

Bước 4: Tạo tham số cho các đối tượng.

 • Chọn Family Types

thu-vien-cua-revit

 • Chọn New Parameter thu-vien-cua-revit.

+ Đặt tên tham số thu-vien-cua-revit -> ok

+ Tại Dimensions chỉnh Value = 600-> ok.

thu-vien-cua-revit

– Dim đối tượng cần gắn tham số.

thu-vien-cua-revit

 • Gắn tham số kích thước vừa dim

thu-vien-cua-revit

thu-vien-cua-revit

 • Tiếp tục thước hiện với các đối tượng còn lại.

thu-vien-cua-revit

 • Bạn có thể thay đổi kích thước cửa tùy thích khi gắn tham sốcho thư viện cửa revit

Xem thêm: Hướng dẫn tạo family trong Revit.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Revit.

Xem thêm: Khóa học Revit rẻ nhất.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC