Bài 7: Vẽ model in place.

thư viện nội thất revit từ Model in Place

DOWNLOAD THƯ VIỆN :

Thiết bị vệ sinh ToTo <<<download

Thư Viện vệ sinh 2d <<<download

Thư Viện vệ sinh 2d  (tt) <<<download

Thư Viện bếp <<<download

Thiết bị bếp <<<download

Tủ, kệ bếp <<<download

 

HƯỚNG DẪN VẼ MODEL IN-PLACE.

 

1

Place a Component : Load đối tượng có sẵn trong thư viện.
Model In- Place : Vẽ thêm đối tượng vào công trình.

2

Danh mục family để thống kê :

3

Extrusion : vẽ khối với 1 biên dạng

Blend : vẽ khối 2 biên dạng

Revolve : vẽ khối 1 biên dạng và xoay quanh 1 trục

Sweep : vẽ 1 biên dạng và 1 đường dẫn

Các dạng Void Forms : Vẽ các biên dạng khối rỗng cắt khối đặc

Ví dụ vẽ 1 bàn có bình hoa trong  thư viện nội thất revit :

B1 : Tạo thư viện mới

4

B2 :chọn templete Furniture

5

B3 :xuống mặt bằng

6

B4 :chọn khối Extruction

7

B5:chọn rectang

8

B6:vẽ hình chứ nhật 800 x1200

9

B7 chọn finish

10

B8 : lên mặt đứng

11

B9 : kéo điểm hình tam giác di chuyển khối

12

B10 : xuống mặt bằng

13

B11 : chọn extrusion

14

B12 : chọn rectang

15

B13 :

16

B14

17

B15

18

B16

19

B17

20

B18

21

B19

22

B20

23

B21

24

B22

25

B23

26

B24

27

B25

28

B26

29

B27

30

B28

31

B29

32

B30

33

B31

34

B32

35

B33

36

B34

37

B35

38

B36

40

B37

41

B38

42

B39: VẼ REVOLVE ( KHỐI 3 )

43

B40

44

B41

45

B42: NHẤN TABS

46

B43

47

B44

48

B45 : vẽ biên djang lọ hoa

49

B46 : chọn axis – trục xoay quanh

50

B47 vẽ đường xoay quanh trục

51

B48 : chọn finish hoàn thiện khối

52

B49  Vẽ Đường dẫn biên dạng ( KHỐI 4 )

53

B50: chọn pick path

54

B51 chọn vào biên dạng

55

B52 chọn finish

56

B53 : chọn edit biên dạng

57

B54 chọn viewer để hiển thị mặt phẳng vuông góc làm việc

58

B55 : tạo biên dạng profile

59

B56 : hoàn thiện thư viện nội thất revit

thư viện nội thất revit 1

 

BÀI TẬP GHẾ :

thư viện nội thất revit

Mở tệp mới:

thư viện nội thất revit

Mở file : Metric Furniture

thư viện nội thất revit

Chọn extrusion :

thư viện nội thất revit

Chúng ta vẽ đế của ghế trước :

Chọn kí hiệu hình tròn:

thư viện nội thất revit

Vẽ hình tròn 200 .

thư viện nội thất revit thư viện nội thất revit

Vẽ tiếp Blend :

thư viện nội thất revit

Chọn mặt phẳng làm việc :

thư viện nội thất revit

Vẽ lại bán kính 200

10

Chọn edit top :

11

Chọn tiếp hình tròn :

Vẽ tiếp bán kính 30 :

thư viện nội thất revit

Chọn Finish

13

Chọn front, chỉnh lại khóa vào các ref.. :

14

Vẽ thêm trụ bán kính 30mm.

  1. Chọn extrustion
  2. Chọn hình tròn vẽ tiếp bán kính 30mm
  3. Xong chọn finish
  4. Chọn front vẽ thêm reflane

Đặt thêm tham số kích thước : ‘ trụ 30”

thư viện nội thất revit
  1. Điều chỉnh lại ở front, Khóa reflane :
thư viện nội thất revit

     6. Vẽ tiếp Extrustion :

thư viện nội thất revit

     7. Chọn front chỉnh kích thước

thư viện nội thất revit :

 

Thêm tham biến :

thư viện nội thất revit
  1. Xuống lại mặt bằng :

Chọn đường ref..

vẽ nội thất revit

Vẽ lần lược các ref…chọn các ref rồi đặt tên :

thư viện nội thất revit
  1. Tiếp tục chọn front :

Chọn extrustion

thư viện nội thất revit
  1. Vẽ biên dạng mặt ghế :
23

Chọn mặt bằng , chỉnh lại cho phù hợp :

thư viện nội thất revit

Chọn left :

Chọn void :

thư viện nội thất revit

 

Chọn vẽ biên dạng theo hình

thư viện nội thất revit

Chọn Cut 2 hình khối với nhau. Ta được :

thư viện nội thất revit

Tiếp tục vẽ thanh sắt đứng .

Chọn lại mặt Left, chọn Sweep.

thư viện nội thất revit

Chọn sketch path.

thư viện nội thất revit

Vẽ biên dạng như hình :

thư viện nội thất revit

Vẽ biên dạng đường dẫn :

Chọn  front

Chọn thư viện nội thất revit

Chọn finish :

thư viện nội thất revit

Vẽ tiếp ref chéo :

thư viện nội thất revit

Đặt tên đường này là “ chéo “

Chọn mặt phẳng làm việc :

Chọn :

thư viện nội thất revit

 

Chọn show ta được mặt phẳng làm việc vuông góc với mặt phẳng .

thư viện nội thất revit

Chọn tiếp Sweep:

thư viện nội thất revit

Vẽ tiếp biên dạng chữ nhật

thư viện nội thất revit

Chọn edit project

Vẽ bán kính 5mm

thư viện nội thất revit
  1. Xong bước hoàn thành ghế xoay :
thư viện nội thất revit
  1. ỐP VẬT LIỆU CHO GHẾ :
thư viện nội thất revit

Thêm vật liệu nữa :

thư viện nội thất revit

Chọn đối tượng mặt ghế rồi chọn vào vật liệu :

thư viện nội thất revit

Sau đó chọn tiếp lần lượt các vật liệu khác :

thư viện nội thất revit

Load vào thử 1 dự án :

Đổi tên vật liệu :

Bật chế độ vật liệu, ta được :

thư viện nội thất revit