Vẽ model in place trong Revit.

Mục lục

HƯỚNG DẪN VẼ MODEL IN-PLACE.

 

ve-model-in-place-revit

Place a Component : Load đối tượng có sẵn trong thư viện.
Model In- Place : Vẽ thêm đối tượng vào công trình.

ve-model-in-place-revit

Danh mục family để thống kê :

ve-model-in-place-revit

Extrusion : vẽ khối với 1 biên dạng

Blend : vẽ khối 2 biên dạng

Revolve : vẽ khối 1 biên dạng và xoay quanh 1 trục

Sweep : vẽ 1 biên dạng và 1 đường dẫn

Các dạng Void Forms : Vẽ các biên dạng khối rỗng cắt khối đặc

Ví dụ vẽ 1 bàn có bình hoa trong  thư viện nội thất revit :

B1 : Tạo thư viện mới

ve-model-in-place-revit

B2 :chọn templete Furniture

ve-model-in-place-revit

B3 :xuống mặt bằng

ve-model-in-place-revit

B4 :chọn khối Extruction

ve-model-in-place-revit

B5:chọn rectang

ve-model-in-place-revit

B6:vẽ hình chứ nhật 800 x1200

ve-model-in-place-revit

B7 chọn finish

ve-model-in-place-revit

B8 : lên mặt đứng

ve-model-in-place-revit

B9 : kéo điểm hình tam giác di chuyển khối

ve-model-in-place-revit

B10 : xuống mặt bằng

ve-model-in-place-revit

B11 : chọn extrusion

ve-model-in-place-revit

B12 : chọn rectang

ve-model-in-place-revit

B13 :

ve-model-in-place-revit

B14

ve-model-in-place-revit

B15

ve-model-in-place-revit

B16

ve-model-in-place-revit

B17

ve-model-in-place-revit

B18

ve-model-in-place-revit

B19

ve-model-in-place-revit

B20

ve-model-in-place-revit

B21

ve-model-in-place-revit

B22

ve-model-in-place-revit

B23

ve-model-in-place-revit

B24

ve-model-in-place-revit

B25

ve-model-in-place-revit

B26

ve-model-in-place-revit

B27

ve-model-in-place-revit

B28

ve-model-in-place-revit

B29

ve-model-in-place-revit

B30

ve-model-in-place-revit

B31

ve-model-in-place-revit

B32

ve-model-in-place-revit

B33

ve-model-in-place-revit

B34

ve-model-in-place-revit

B35

ve-model-in-place-revit

B36

ve-model-in-place-revit

B37

ve-model-in-place-revit

B38

ve-model-in-place-revit

B39: VẼ REVOLVE ( KHỐI 3 )

ve-model-in-place-revit

B40

ve-model-in-place-revit

B41

ve-model-in-place-revit

B42: NHẤN TABS

ve-model-in-place-revit

B43

ve-model-in-place-revit

B44

ve-model-in-place-revit

B45 : vẽ biên djang lọ hoa

ve-model-in-place-revit

B46 : chọn axis – trục xoay quanh

ve-model-in-place-revit

B47 vẽ đường xoay quanh trục

ve-model-in-place-revit

B48 : chọn finish hoàn thiện khối

ve-model-in-place-revit

B49  Vẽ Đường dẫn biên dạng ( KHỐI 4 )

ve-model-in-place-revit

B50: chọn pick path

ve-model-in-place-revit

B51 chọn vào biên dạng

ve-model-in-place-revit

B52 chọn finish

ve-model-in-place-revit

B53 : chọn edit biên dạng

ve-model-in-place-revit

B54 chọn viewer để hiển thị mặt phẳng vuông góc làm việc

ve-model-in-place-revit

B55 : tạo biên dạng profile

ve-model-in-place-revit

B56 : hoàn thiện thư viện nội thất revit

ve-model-in-place-revit

 

BÀI TẬP GHẾ :

ve-model-in-place-revit

Mở tệp mới:

ve-model-in-place-revit

Mở file : Metric Furniture

ve-model-in-place-revit

Chọn extrusion :

ve-model-in-place-revit

Chúng ta vẽ đế của ghế trước :

Chọn kí hiệu hình tròn:

ve-model-in-place-revit

Vẽ hình tròn 200 .

ve-model-in-place-revit

ve-model-in-place-revit

Vẽ tiếp Blend :

ve-model-in-place-revit

Chọn mặt phẳng làm việc :

ve-model-in-place-revit

Vẽ lại bán kính 200

ve-model-in-place-revit

Chọn edit top :

ve-model-in-place-revit

Chọn tiếp hình tròn :

Vẽ tiếp bán kính 30 :

ve-model-in-place-revit

Chọn Finish

ve-model-in-place-revit

Chọn front, chỉnh lại khóa vào các ref.. :

ve-model-in-place-revit

Vẽ thêm trụ bán kính 30mm.

  1. Chọn extrustion
  2. Chọn hình tròn vẽ tiếp bán kính 30mm
  3. Xong chọn finish
  4. Chọn front vẽ thêm reflane

Đặt thêm tham số kích thước : ‘ trụ 30”

ve-model-in-place-revit

  1. Điều chỉnh lại ở front, Khóa reflane :

ve-model-in-place-revit

     6. Vẽ tiếp Extrustion :

ve-model-in-place-revit

     7. Chọn front chỉnh kích thước

ve-model-in-place-revit :

 

Thêm tham biến :

ve-model-in-place-revit

  1. Xuống lại mặt bằng :

Chọn đường ref..

ve-model-in-place-revit

Vẽ lần lược các ref…chọn các ref rồi đặt tên :

ve-model-in-place-revit

  1. Tiếp tục chọn front :

Chọn extrustion

ve-model-in-place-revit

  1. Vẽ biên dạng mặt ghế :

ve-model-in-place-revit

Chọn mặt bằng , chỉnh lại cho phù hợp :

ve-model-in-place-revit

Chọn left :

Chọn void :

ve-model-in-place-revit

 

Chọn vẽ biên dạng theo hình

ve-model-in-place-revit

Chọn Cut 2 hình khối với nhau. Ta được :

ve-model-in-place-revit

Tiếp tục vẽ thanh sắt đứng .

Chọn lại mặt Left, chọn Sweep.

ve-model-in-place-revit

Chọn sketch path.

ve-model-in-place-revit

Vẽ biên dạng như hình :

ve-model-in-place-revit

Vẽ biên dạng đường dẫn :

Chọn  front

Chọn ve-model-in-place-revit

Chọn finish :

ve-model-in-place-revit

Vẽ tiếp ref chéo :

ve-model-in-place-revit

Đặt tên đường này là “ chéo “

Chọn mặt phẳng làm việc :

Chọn :

ve-model-in-place-revit

 

Chọn show ta được mặt phẳng làm việc vuông góc với mặt phẳng .

ve-model-in-place-revit

Chọn tiếp Sweep:

ve-model-in-place-revit

Vẽ tiếp biên dạng chữ nhật

ve-model-in-place-revit

Chọn edit project

Vẽ bán kính 5mm

ve-model-in-place-revit

  1. Xong bước hoàn thành ghế xoay :

ve-model-in-place-revit

  1. ỐP VẬT LIỆU CHO GHẾ :

ve-model-in-place-revit

Thêm vật liệu nữa :

ve-model-in-place-revit

Chọn đối tượng mặt ghế rồi chọn vào vật liệu :

ve-model-in-place-revit

Sau đó chọn tiếp lần lượt các vật liệu khác :

ve-model-in-place-revit

Load vào thử 1 dự án :

Đổi tên vật liệu :

Bật chế độ vật liệu, ta được :

ve-model-in-place-revit

Thư viện nội thất revit từ Model in Place

DOWNLOAD THƯ VIỆN : Thiết bị vệ sinh ToTo,  Thư Viện vệ sinh 2dThư Viện vệ sinh 2d  (tt), Thư Viện bếpThiết bị bếp  Tủ, kệ bếp

 

Xem thêm: Hướng dẫn vẽ mái trong Revit.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Revit.

Xem thêm: Khóa học Revit rẻ nhất.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC