Vẽ Mái Trong Revit

Mục lục

CÁC HÌNH DẠNG MÁI.

 

vẽ mái trong revit

Dạng 1: Skillion and Lean – to Roof. (vẽ mái trong revit)

vẽ mái trong revit

Bước 1: Vẽ hình dạng tường.

 • Chọn level 1 vẽ tường.

vẽ mái trong revit

vẽ mái trong revit

Bước 2: Vẽ mái.

 • Chọn roof 5-> Roof by Footprint vẽ mái trong revit

-> chọn level cần vẽ mái.

vẽ mái trong revit

-> chọn Level 2 -> yes.

– Chọn loại mái và hình dạng mái.

vẽ mái trong revit

 • Chọn các biên dạng để vẽ mái.

vẽ mái trong revit

 • Tại Slope vẽ mái trong revit ( độ dốc của mái)
 • Chọn thanh số 1,2,3

vẽ mái trong revit

-> bỏ đánh dấu tick vẽ mái trong revit  -> Finish vẽ mái trong revit .

-> Ta được hình dạng mái như sau.

vẽ mái trong revit

Bước 3: Vẽ mái còn lại.

 • Tương tự như mái 1.
 • Ta được biên dạng mái như sau:

vẽ mái trong revit

 • Chọn thanh số 1,2,3

vẽ mái trong revit

-> bỏ đánh dấu tick vẽ mái trong revit  -> Finish vẽ mái trong revit .

– Tại Base Offset From Level -> 19

vẽ mái trong revit

 • Mô hình 3D

vẽ mái trong revit

 

Dạng 2: Open Gable Roof (vẽ mái trong revit)

vẽ mái trong revit

Bước 1: Vẽ hình dạng tường.

 • Chọn level 1 vẽ tường.

  vẽ mái trong revit   -> vẽ mái trong revit

Bước 2: Vẽ mái.

 • Chọn roof vẽ mái trong revit -> Roof by Footprintvẽ mái trong revit

-> chọn level cần vẽ mái.

vẽ mái trong revit

-> chọn Level 2 -> yes.

– Chọn loại mái và hình dạng mái.

vẽ mái trong revit

 • Chọn các biên dạng để vẽ mái.

vẽ mái trong revit

vẽ mái trong revit

 • Tại Slope ( độ dốc của mái) vẽ mái trong revit
 • Chọn thanh 1,2 .

vẽ mái trong revit

 

-> bỏ đánh dấu tick vẽ mái trong revit -> Finish .vẽ mái trong revit

à Ta được hình dạng mái như sau:

vẽ mái trong revit

 

 • Hình 3D.

vẽ mái trong revit

Dạng 3: Saltbox Roof ( vẽ mái trong revit)

vẽ mái trong revit

Bước 1: Vẽ hình dạng tường.

 • Chọn level 1 vẽ tường.

vẽ mái trong revit

Bước 2: Vẽ mái.

 • Chọn roof vẽ mái trong revit-> Roof by Footprintvẽ mái trong revit

-> chọn level cần vẽ mái.

vẽ mái trong revit

-> chọn Level 2 -> yes.

– Chọn loại mái và hình dạng mái.

vẽ mái trong revit

 • Chọn các biên dạng để vẽ mái.

vẽ mái trong revit

vẽ mái trong revit

 

 • Tại Slope ( độ dốc của mái)vẽ mái trong revit

vẽ mái trong revit

 

 • Tại 1 , 3 : bỏ đánh dấu vẽ mái trong revit
 • Tại 4: muốn khoảng cách mái bị lệch 1000  -> chọn Offset From Roof Base .

vẽ mái trong revit

-> Finish .vẽ mái trong revit

 • Ta được hình dạng mái.

vẽ mái trong revit

 

Dạng 4: Hip and Valley Roof

vẽ mái trong revit

 

Bước 1: Vẽ hình dạng tường.

 

 • Chọn Level 1 vẽ tường.

vẽ mái trong revit

 

Bước 2: Vẽ mái.

 • Chọn roof vẽ mái trong revit  -> Roof by Footprintvẽ mái trong revit

-> chọn level cần vẽ mái.

vẽ mái trong revit

-> chọn Level 2 -> yes.

– Chọn loại mái và hình dạng mái.

 • Chọn các biên dạng để vẽ mái.

vẽ mái trong revit

vẽ mái trong revit

 • Tại Slope ( độ dốc của mái)

vẽ mái trong revit

 • Ta đánh dấu tất cả các cạnh của mái vẽ mái trong revit -> Finish .60
 • Ta được hình dạng mái.

vẽ mái trong revit

 

 

 

Dạng 5: Combination Roof. ( vẽ mái trong revit)

vẽ mái trong revit

Bước 1: Vẽ hình dạng tường.

vẽ mái trong revit

Bước 2: Vẽ mái.

Tương tự như mái trên ta được biên dạng mái.

vẽ mái trong revit

 • Ta đánh dấu tất cả các cạnh của máivẽ mái trong revit-> Finish 66

-> Ta được hình dạng mái.

vẽ mái trong revit

Bước 3: Vẽ thêm Level cần cắt.

vẽ mái trong revit

 

 • Chọn mái -> Cutoff Levelvẽ mái trong revit

-> Apply.

vẽ mái trong revit

Bước 4: Vẽ mái lớp trên.

 • Tương tự như vẽ mái lớp dưới ta được biên dạng.

vẽ mái trong revit

-> Finish.

 • Chỉnh cao độ mái trên trùng khớp với mái dưới.
 • Chỉnh độ dốc slope : 45
 • Hình dạng 3D.

vẽ mái trong revit

Dạng 6: Dorner.

73

 

Bước 1: Vẽ tường.

vẽ mái trong revit

Bước 2: Vẽ mái 1.

 • Áp dụng cách vẽ cá hình dạng mái ở trên
 • Sau khi vẽ ta được hình dạng.

vẽ mái trong revit

 • Chỉnh Slope: 45 độ.

Bước 3: Vẽ mái 2.

 • Vẽ tương tự như mái trên ta được hình dạng.

vẽ mái trong revit

 • Chỉnh cao độ mái lên độ cao phù hợp .

Bước 4: Vẽ tường cho mái 2.

vẽ mái trong revit

 • Chỉnh cao đô tường bằng cao độ mái.

+ Chọn tường -> Attach Top/ Base vẽ mái trong revit

vẽ mái trong revit

 • Cắt mái dư.

+ Chọn Modify –> Join/ Unjoin Roof vẽ mái trong revit

+ Nhấn chọn mái 1 -> nhấn chọn mái 2.

 • Ta được kết quả.

vẽ mái trong revit

 

Xem thêm: Hướng dẫn vé móng băng trong Revit.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Revit.

Xem thêm: Khóa học Revit rẻ nhất.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC