BÀI 11: Hướng dẫn vẽ móng băng trong Revit

HƯỚNG DẪN VẼ MÓNG BĂNG TRONG REVIT

Bước 1:  Chọn New -> Family.

hướng dẫn vẽ móng băng trong revit
 • Chọn Metric Structure Foundation  hướng dẫn vẽ móng băng trong revit    -> Open -> Xuất hiện cửa sổ làm việc.
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit

Bước 2: Vẽ Referece trong Family.

 • Chọn mặt bằng để làm việc4
 • Vẽ các Referece Plane bằng chiều dài móng .hướng dẫn vẽ móng băng trong revit
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit

Bước 3: Vẽ đài móng dưới.

 • Chọn Create -> Extrusion hướng dẫn vẽ móng băng trong revit        .
 • Sử dụng các biên dạng để vẽ.
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit
 • Vẽ đường bao của móng.
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit
 • Khóa các đường thẳng lại.
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit
 • Finish 11
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit

Bước 4: Tạo tham số chiều dài cho kích thước móng.

 • Chọn Aligned Dimension (đo kích thước móng)
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit
 • Sau khi dim xong kích thước -> nhấn EQ để phân đều kích thước trục.
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit
 • Dim kích thước tương tự cho cạnh còn lại.
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit
 • Chọn Family Types  hướng dẫn vẽ móng băng trong revit

hướng dẫn vẽ móng băng trong revit        .

 • Tại Dimensions

+ Length: ghi kích thước chiều dài móng.

+ Width: Ghi kích thước chiều rộng móng.

hướng dẫn vẽ móng băng trong revit

-> ok.

 

– Gán tham số kích thước móng.

+ Chọn kích thước cần gán tham số.

hướng dẫn vẽ móng băng trong revit
 • Chọn
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit hướng dẫn vẽ móng băng trong revit

+ Tiếp tục với các cạnh còn lại.

hướng dẫn vẽ móng băng trong revit

Bước 5:  Làm việc trên mặt đứng.

 • Chọnhướng dẫn vẽ móng băng trong revit
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit
 • Vẽ các Referece Plane cho mặt đứng.
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit
 • Kéo bệ móng dưới về đúng vị trí.
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit
 • Khóa đối tượng vừa kéo.
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit

Bước 6: Vẽ bê tông lót móng.

 • Vẽ tương tự như bệ móng dưới.
 • Chọn hướng dẫn vẽ móng băng trong revit( làm việc trên mặt bằng).
 • Chọn Create -> Extrusion -> vẽ hình dạng mặt bằng bê tông lót móng.
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit
 • Tạo thêm tham số cho kích thước bê tông lót.

+ chọn Family Types -> New Parameter.

 • Đặt tên tham số.
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit
 • Các tham số còn lại giữ nguyên.
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit

-> ok.

 • Tại bảng Family Types -> trong Dimensions -> hướng dẫn vẽ móng băng trong revit

-> ok.

– Dim kích thước cần gán tham số.

hướng dẫn vẽ móng băng trong revit
 • Chọn kích thước vừa Dim ->hướng dẫn vẽ móng băng trong revit

-> ok

hướng dẫn vẽ móng băng trong revit
 • Chọn hướng dẫn vẽ móng băng trong revit         (làm việc trên mặt đứng).

+ Kéo lớp bê tông lót về đúng vị trí.

hướng dẫn vẽ móng băng trong revit

+ khóa đối tượng vừa kéo vào trục.

hướng dẫn vẽ móng băng trong revit

Bước 7: Vẽ đài móng lớp trên.

 • Tương tự như vẽ đài móng dưới và bê tông lót chỉ khác lúc chọn hình khối vẽ.
 • Chọnhướng dẫn vẽ móng băng trong revit ( làm việc trên mặt bằng).
 • Chọn Create -> Blend -> vẽ hình dạng mặt bằng bê tông lót móng.
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit

-> Edit Top hướng dẫn vẽ móng băng trong revit -> Vẽ hình dạng đỉnh góc vát.

hướng dẫn vẽ móng băng trong revit

-> Finish .hướng dẫn vẽ móng băng trong revit

hướng dẫn vẽ móng băng trong revit
 • Chọnhướng dẫn vẽ móng băng trong revit (làm việc trên mặt đứng).
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit
 • Kéo đài móng trên về đúng vị trí.
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit
 • Khóa đối tượng đài móng trên lại.
hướng dẫn vẽ móng băng trong revit
 • Sau khi vẽ xong tất cả các bước ta được kết quả 3D như hình vẽ.
 • Join bệ móng dưới và bệ móng trên lại với nhau.

THE END ( HƯỚNG DẪN VẼ MÓNG BĂNG TRONG REVIT)