Hướng dẫn tạo file template.

Mục lục

1. Cách tạo tiêu đề 2D :

  1. M-view-tile à Nhấp phải chọn Edit type
    trong bảng Project Brower

1

     2. Xóa số 1 :

2

      3.  Nhấp View Scale à Edit Label

3

      4.Chọn TL trước 1:100 như hình :

4

 2. Cách tag cửa.

5

Tag by …: cách tag 1 đối tượng

Tag all : tag toàn bộ đối tượng giống nhau

  1. Chọn Tag All :

6

  • All …: Tất cả các đối tượng trong khung nhìn hiện tại
  • Include elements form linked files :

Bao Gồm các file trong link liên kết.

Leader : Đường dẫn đến đối tượng

  1. Chọn Apply :
  2. Chọn tag cửa à Chọn Edit family :

11

   4. Thu gọn 2.5 mm cỡ chữ:

12

     5.Chọn line để vẽ :

13

   6.Đường tròn 3.5 mm

14

  1. Chọn chữ 101 à Edit Label :

7

  8. Chọn dấu chuyển màu đỏ :

8

 9. Chọn dấu Type Mark à Chọn dấu chuyển màu xanh:

9

   10.Chọn load vào dự án :

10

Download file template tại đây:

https://www.fshare.vn/file/EB1XETR1LN8U

https://www.fshare.vn/file/KRVTALWGATY5

https://www.fshare.vn/file/QEHY38OGWWLZ

Xem thêm: Cách Load thư viện trong Revit.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Revit.

Xem thêm: Khóa học Revit rẻ nhất.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC