Cách load thư viện trong Revit.

Mục lục

Trường hợp 1 : Trong quá trình cài đặt bị tắt mạng sẽ bị mất cài đặt mặt định . Làm thế nào để tạo đường dẫn mặt định đến template mẫu ?

  1. Chọn kí hiệu Revit phía trái màn hình
  2. Chọn Option như hình 1.4

 

Load-thu-vien-revit

  • Chọn File Location :
  • Chọn dấu + (hình 1.5)

loi-thieu-template-family

 

  • Chọn đến vị trí nơi chứa template default metric ( trong thư mục metric templet)

>>>>>>Download content

>>>>>>>Download Template Kkhouse 

  • Chọn Open (hình 1.6)

Load-thu-vien-revit

 

  • Nhấp vào sửa tên Default Metric thành Architecture template
  • Muốn di chuyển Architecture template ta chọn dấu mũi tên như hình 1. 8

Load-thu-vien-revit

  • Chọn Ok thoát lệnh

Load-thu-vien-revit

  • Chọn Places ( Hình 10.1)

Load-thu-vien-revit

Trường hợp 2 : Máy đã cài đặt Revit nhưng mặt định hệ inch . Các sửa lỗi Revit

Load-thu-vien-revit

 

Xem thêm: Hướng dẫn tạo file template trong Revit.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Revit.

Xem thêm: Khóa học Revit rẻ nhất.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC