Lệnh ẩn đối tượng trong revit

Mục lục

Lệnh ẩn đối tượng trong revit

Trong bài Lệnh ẩn đối tượng trong revit giúp chúng ta biết được cách ẩn hiện các đối tượng để quan sát trong quá trình xây dựng mô hình và hiển thị trong bản vẽ.

1.Hiển thị tất cả các đối tượng có cùng Category (Isolate Category)

Chọn đối tượng cần hiển thị (Bước 1) => Temporary Hide/Isolate (Bước 2) =>Isolate Category (Bước 3). Phím tắt: IC

Ví Dụ: Hiển thị tất cả các đối tượng Dầm

Lệnh ẩn đối tượng trong revit

2.Ẩn tất cả các đối tượng có cùng Category (Hide Category)

Chọn đối tượng cần hiển thị (Bước 1) => Temporary Hide/Isolate (Bước 2) =>Hide Category (Bước 3). Phím tắt : HC

Ví Dụ: Ẩn tất cả các đối tượng Dầm

Lệnh ẩn đối tượng trong revit

  1. Hiển thị đối tượng mình chọn (Isolate Element)

Chọn đối tượng cần hiển thị (Bước 1) => Temporary Hide/Isolate (Bước 2) =>Isolate Element (Bước 3). Phím tắt : HI

Ví Dụ: Hiển thị đối tượng Dầm đang chọn

3 4

  1. Ẩn đối tượng mình chọn (Hide Element)

Chọn đối tượng cần hiển thị (Bước 1) => Temporary Hide/Isolate (Bước 2) =>Hide Element (Bước 3). Phím tắt : HH

Ví Dụ: Ẩn đối tượng Dầm đang chọn

4 2

Cám ơn bạn quan tâm bài viết : Ẩn hiện đối tượng trong revit .

Tham khảo : Cài đặt phím tắt trong revit 

Tham khảo : Hướng dẫn vẽ cột trong revit 

Tham khảo : Khóa học revit structure 

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC