Áp dụng Robot Structural vào nhà phố.

Mục lục

 Áp dụng Robot structural vào nhà phố Robot structural .

 • Chức năng của phần mềm Robot structural .
 • Hướng dẫn làm quen giao diện tool, 2D và 3D.
 • Xây dưng mô hình đơn giản trong khóa học Robot structural .

Áp dụng Robot structural vào dự án nhà phố.

Sau khi khởi động ta được màn hình:Robot-structural

 

Bước 1: Thiết lập TCVN cho Robot Structural .

 • Chọn Robot-structural–> ROBOT-STRUCTURAL-4365482322161483 –>

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-6

 • Từ bảng Job preferences ta thiết lập các thông số tiêu chuẩn cho Robot Structural.

+ Trong Units and Formats: chọn Metric ( đơn vị tính)

+ Trong bảng Materials.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-5

Ta chọn các tiêu chuẩn vật liệu theo yêu cầu.

 •               + Trong Databases: ta chọn các cơ sở dữ liệu phù hợp.
 •               + Design codes: mã thiết kế.
 •               + Struture Analysis: nghiên cứu kết cấu.

Bước 2: chọn lưới trục ROBOT-STRUCTURAL-436548232216148:

 • Hiện lên bảng Structural Axis.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-9

Ta bắt đầu thiết lập lưới trục:

 • VD: tọa độ các trục: X(6, 7.4), Y(6.6, 6.3, 5), Z(1,4).

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-10

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-11

 

+ Tại Numbering: ta chọn các trục 1,2,3 hay A,B,C tùy thích.

+ Ta có thể tạo trục Z theo cách sau:

 • Tại Story 1 nhấn chuột phải à

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-12

 • Tại stories ta chọn Add story.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-13

Ta tùy chỉnh cao độ theo yêu cầu à ok

Bước 3: Vẽ cột ROBOT-STRUCTURAL-43654823221614:

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-15

 • Ta có thể thay đổi kích thước cột theo cách: Tại section chọn ROBOT-STRUCTURAL-436548232216.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-17

VD: cột bê tông tiết diện (200×300)

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-18

Nhấn add –> close.

Sau khi vẽ ta được mô hình cột 2d và 3d.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-19

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-20

 • Muốn copy cột 200×200 ta quét đối tượng cần copy chọn  ROBOT-STRUCTURAL-4365482322 xuất hiện hộp thoại Edit.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-21

+ Tại Edit –>  ROBOT-STRUCTURAL-43654823 –>xuất hiện hộp thoại Translation.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-24

VD: muốn copy cột 200×200 theo phương x = 2m.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-25

 • Sau khi thực hiện ta được kết quả.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-26

Bước 4: Vẽ dầm ROBOT-STRUCTURAL-43654827 .

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-28

 • Giống như cột ta có thể thay đổi kích thước cột theo cách: Tại section chọn ROBOT-STRUCTURAL-43654816

VD: tạo dầm 200×300

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-29

Nhấn Add –> close.

Sau khi vẽ ta được mô hình.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-30

Tiếp tục thực hiện các bước trên ta được tầng 2.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-31

 • Chú ý: Trước khi gán tải ta chạy kết quả tính toán trước, xem có lỗi gì không.

Bước 5: Tạo tải trọng KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-32

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-33

Tạo tĩnh tải, hoạt tải –> close.

Bước 6: Gán tải trọng ROBOT-STRUCTURAL-436548.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE-35–>Kết quả sau khi gán tải.

KHOA-HOC-ROBOTSTRUCTURE

Bước 7 :Tổ hợp tải trọng ( combinations).

Ta vào Load –> Manual –> combinations…
r1

Ta tổ hợp lần lượt các combinations trong bảng sau:

r2

Bước 8: Tính toán kết quả.

Chọn Results r3.

–> Kết quả chạy nội lực.

r4

R5

Xem thêm: Hướng dẫn nhà bê tông kết hợp nhà thép Robot Structural.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Robot Structural.

Xem thêm: Khóa học Robot Structural rẻ nhất

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC