Ẩn hiện Layer trong Sketchup

Mục lục

Ẩn hiện Layer trong Sketchup

1/ Tạo Layer để Ẩn hiện Layer trong Sketchup

Trong bảng Default Tray đầu tiên hãy chọn thẻ Tag – quản lý lớp:  chúng ta click vào dấu (+) để tạo thêm các lớp khác nhau

Ẩn hiện Layer trong Sketchup

Sau đó chúng ta thực hiện đổi tên bằng cách click vào tên Tag2 và gõ lại tên mới cho lớp quản lý.

Ẩn hiện Layer trong Sketchup

2/ Đưa đối tượng vào Layer 

Lấy thanh Tool Tags của Sketchup ra ngoài để thực hiện đưa đối tượng vào các lớp quản lý

Ẩn hiện Layer trong Sketchup

Đầu tiên ta phải chọn đối tượng, sau đó bấm vào mũi tên để sổ danh sách các lớp quản lý ra và chọn lớp quản lý cho đối tượng vừa được chọn cho chính xác.

Ẩn hiện Layer trong Sketchup

3/ Ẩn hiện Layer trong Sketchup

Để thực hiện ẩn hiện Lớp quản lý chúng ta click vào để tắt mớ con mắt ở phía trước tên lớp quản lý:

Đến khi mất con mắt các đối tượng trong lớp quản lý sẽ được ẩn đi.

Thì hãy bấm vào lấy lại con mắt để hiện trở lại các đối tượng.

Ẩn hiện Layer trong Sketchup

Cảm ơn tất cả các bạn đã xem và quan tâm bài viết này của mình , trên đây chỉ là những tài liệu nói sơ về giáo trình Sketchup

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC

Sketchup là gì?

Sketchup là gì? Là phần mềm thiết kế mô hình 3D được sử dụng khá rộng rãi hiện nay bởi