Tạo và Phá Component trong Sketchup 2

Tạo và Phá Component trong Sketchup 2 

  1. Tạo Component

Ở đây chúng ta có 1 nhóm các đối tượng như hình dưới

Các bạn hãy thực hiện chọn các đối tượng

Tạo và Phá Component trong Sketchup 2

Sau đó vào thẻ Edit -> Make Component để tạo Component mới

 

2.  Tạo đối tượng component mới từ component hiện hữu.

Chọn đối tượng mà bạn muốn thay đổi

Click vào chuột phải -> Make Unique để tạo đối tượng Component mới

Tạo và Phá Component trong Sketchup 2 

Tạo và Phá Component trong Sketchup 2

3. Cách Phá Component.

Chọn vào Component muốn phân rã -> click chuột phải-> chọn vào Explode

Tạo và Phá Component trong Sketchup 2 

Và cuối cùng là Component đã bị tách ra thành từng thành phần riêng

Tạo và Phá Component trong Sketchup 2

Cảm ơn các bạn đã xem và quan tâm bài viết này .

> Tham khảo thêm tại  Khóa học Sketchup Online

> Tham khảo thêm tại Thực hành vẽ nhà đơn giản trong Sketchup (Phần 2)

> Tham khảo thêm tại Đăng ký khóa học kiến trúc KKhouse

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *