Thực hành vẽ nhà đơn giản trong Sketchup (Phần 2)

Mục lục

1. Chọn Pull vẽ hình khối L

ve-nha-don-gian-sketchup

2. Dùng line vẽ đường sóng mái : Lưu ý bắt điểm ở vị trí From Point

ve-nha-don-gian-sketchup

 

3. Dùng lệnh mũi tên chọn cạnh sóng vừa vẽ

 

ve-nha-don-gian-sketchup

3.1 Di chuyển theo trục Z

ve-nha-don-gian-sketchup

 

4. Xoay mặt đế của cái nhà : dùng lệnh offset :

 

ve-nha-don-gian-sketchup

 

5. Dùng lệnh pull : extruction tạo thành mái : ve-nha-don-gian-sketchup

 

6. Dùng lệnh rectang vẽ 2 hình cửa đi và cửa sổ

 

ve-nha-don-gian-sketchup

7. Dùng lệnh offset tạo ra các viền cửa sổ

 

ve-nha-don-gian-sketchup

8. Dùng lệnh Pull > Extruction :

ve-nha-don-gian-sketchup

9. Dùng chuột chọn 3 cạnh của cửa :

ve-nha-don-gian-sketchup

10. Dùng lệnh offset chọn vào cạnh . Sau đó chọn Pull tạo thành viền cửa ve-nha-don-gian-sketchup

11. Dùng line vẽ đoạn nhỏ ở cạnh cửa tạo hình chữ nhật nhỏ

ve-nha-don-gian-sketchup

12. Dùng lệnh pull > pick vào mặt vừa vẽ :

ve-nha-don-gian-sketchup

13. Cách 1 : Chọn revoid : tích vào cạnh của khối cần vẽ :

ve-nha-don-gian-sketchup

ve-nha-don-gian-sketchup

14. Cách 2 : Dùng lệnh mũi tên chọn các cạnh cần revoid :

ve-nha-don-gian-sketchup

14.1 Chọn lệnh revoid : pick vào mặt cửa biên dạng cửa :

ve-nha-don-gian-sketchup

 

15. Dùng line vẽ các đường song song với mái , tạo độ dày mái :

ve-nha-don-gian-sketchup

 

16. Dùng lệnh pull : extruction vào : khi hiện on face tick vào

 

ve-nha-don-gian-sketchup

Xem thêm: Vẽ nhà đơn giản trong sketchup (Phần 1).

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Sketchup.

Xem thêm: Khóa học Sketchup rẻ nhất.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC

DỰNG TƯỜNG TRONG SKETCHUP

DỰNG TƯỜNG TRONG SKETCHUP 1/Công cụ: 1001bit pro: tool dựng tường được đánh dấu 2/Cách sử dụng: Click chọn biểu