BÀI 2 : DỰNG NHÀ CĂN BẢN ( P2 )

học sketchup online tại kkhouse.com.vn

1. Chọn Pull vẽ hình khối L

 

1

2. Dùng line vẽ đường sóng mái : Lưu ý bắt điểm ở vị trí From Point

2

 

3. Dùng lệnh mũi tên chọn cạnh sóng vừa vẽ

 

3

3.1 Di chuyển theo trục Z

3.1

 

4. Xoay mặt đế của cái nhà : dùng lệnh offset :

 

4

 

5. Dùng lệnh pull : extruction tạo thành mái : 5

 

6. Dùng lệnh rectang vẽ 2 hình cửa đi và cửa sổ

 

6

7. Dùng lệnh offset tạo ra các viền cửa sổ

 

7

8. Dùng lệnh Pull > Extruction :

8

9. Dùng chuột chọn 3 cạnh của cửa :

9

10. Dùng lệnh offset chọn vào cạnh . Sau đó chọn Pull tạo thành viền cửa học sketchup online

11. Dùng line vẽ đoạn nhỏ ở cạnh cửa tạo hình chữ nhật nhỏ

10.1

12. Dùng lệnh pull > pick vào mặt vừa vẽ :

10

13. Cách 1 : Chọn revoid : tích vào cạnh của khối cần vẽ :

13 13.1

14. Cách 2 : Dùng lệnh mũi tên chọn các cạnh cần revoid :

14

14.1 Chọn lệnh revoid : pick vào mặt cửa biên dạng cửa :

14.1

 

15. Dùng line vẽ các đường song song với mái , tạo độ dày mái :

15

 

16. Dùng lệnh pull : extruction vào : khi hiện on face tick vào

 

16

Đăng kí học tại : học Revitkhóa học structurekhóa học robot structuralkhóa học dự toánhọc 3dmax,  học autocad,  Học revit mep , khóa học sketchup , khóa học sap 2000  , khóa học etabs  học sketchup online