Thực hành vẽ nhà đơn giản trong Sketchup (Phần 2)

Mục lục

1. Chọn Pull vẽ hình khối L

ve-nha-don-gian-sketchup

2. Dùng line vẽ đường sóng mái : Lưu ý bắt điểm ở vị trí From Point

ve-nha-don-gian-sketchup

 

3. Dùng lệnh mũi tên chọn cạnh sóng vừa vẽ

 

ve-nha-don-gian-sketchup

3.1 Di chuyển theo trục Z

ve-nha-don-gian-sketchup

 

4. Xoay mặt đế của cái nhà : dùng lệnh offset :

 

ve-nha-don-gian-sketchup

 

5. Dùng lệnh pull : extruction tạo thành mái : ve-nha-don-gian-sketchup

 

6. Dùng lệnh rectang vẽ 2 hình cửa đi và cửa sổ

 

ve-nha-don-gian-sketchup

7. Dùng lệnh offset tạo ra các viền cửa sổ

 

ve-nha-don-gian-sketchup

8. Dùng lệnh Pull > Extruction :

ve-nha-don-gian-sketchup

9. Dùng chuột chọn 3 cạnh của cửa :

ve-nha-don-gian-sketchup

10. Dùng lệnh offset chọn vào cạnh . Sau đó chọn Pull tạo thành viền cửa ve-nha-don-gian-sketchup

11. Dùng line vẽ đoạn nhỏ ở cạnh cửa tạo hình chữ nhật nhỏ

ve-nha-don-gian-sketchup

12. Dùng lệnh pull > pick vào mặt vừa vẽ :

ve-nha-don-gian-sketchup

13. Cách 1 : Chọn revoid : tích vào cạnh của khối cần vẽ :

ve-nha-don-gian-sketchup

ve-nha-don-gian-sketchup

14. Cách 2 : Dùng lệnh mũi tên chọn các cạnh cần revoid :

ve-nha-don-gian-sketchup

14.1 Chọn lệnh revoid : pick vào mặt cửa biên dạng cửa :

ve-nha-don-gian-sketchup

 

15. Dùng line vẽ các đường song song với mái , tạo độ dày mái :

ve-nha-don-gian-sketchup

 

16. Dùng lệnh pull : extruction vào : khi hiện on face tick vào

 

ve-nha-don-gian-sketchup

Xem thêm: Vẽ nhà đơn giản trong sketchup (Phần 1).

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Sketchup.

Xem thêm: Khóa học Sketchup rẻ nhất.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC

Sketchup là gì?

Sketchup là gì? Là phần mềm thiết kế mô hình 3D được sử dụng khá rộng rãi hiện nay bởi