Thực hành vẽ nhà đơn giản trong Sketchup (Phần 1)

Mục lục

Học sketchup : Thực hành bài 1 – VẼ NHÀ ĐƠN GIẢN

Bước 1 : chọn lệnh rectang dùng bút vẽ hình chữ nhật :

1

 

Bước 2 : Dùng lệnh pull : extruction bề mặt lên

2

 

Bước 3 : Dùng lệnh line vẽ điểm midpoint 1 đường thẳng nằm giữa :

3

Bước 4 : Chọn lệnh mũi tên nhấp vài đường vừa vẽ :

4

Bước 5 : Chọn lệnh move di chuyển đường thẳng vừa vẽ khi hiện On blue Axis (theo
trục Z

5

Bước 6 : Chọn lệnh line vẽ đường thẳng trên cạnh của mái :
Lưu ý đường thứ 2 vẽ đến khi bắt điểm From point : Sẽ song song với cạnh thứ nhất thì dừng
lại :

6

Bước 7 : Chọn lệnh pull extruction

7

Bước 8 : extruction mặt còn lại sao cho khối di chuyển bvafo khoản giữa mái :

8

Bước 9 : Chọn gôm xóa 2 đường line :

9

Bước 10 : dùng rectang vẽ 2 hình chữ nhật của 2 bậc cấp :

 

10

10.1

Bước 11 : dùng lệnh Pull Extrusction khối

11

Bước 12 : Dùng rectangule : vẽ hình chữ nhật cửa đi và cửa sổ :

12

Bước 13 : dùng lệnh Pull để extruction cửa :

học sketchup

Xem thêm: Vẽ nhà đơn giản trong sketchup (Phần 2).

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Sketchup.

Xem thêm: Khóa học Sketchup rẻ nhất.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC

Sketchup là gì?

Sketchup là gì? Là phần mềm thiết kế mô hình 3D được sử dụng khá rộng rãi hiện nay bởi