Thực hành vẽ nhà đơn giản trong Sketchup (Phần 1)

Mục lục

Học sketchup : Thực hành bài 1 – VẼ NHÀ ĐƠN GIẢN

Bước 1 : chọn lệnh rectang dùng bút vẽ hình chữ nhật :

1

 

Bước 2 : Dùng lệnh pull : extruction bề mặt lên

2

 

Bước 3 : Dùng lệnh line vẽ điểm midpoint 1 đường thẳng nằm giữa :

3

Bước 4 : Chọn lệnh mũi tên nhấp vài đường vừa vẽ :

4

Bước 5 : Chọn lệnh move di chuyển đường thẳng vừa vẽ khi hiện On blue Axis (theo
trục Z

5

Bước 6 : Chọn lệnh line vẽ đường thẳng trên cạnh của mái :
Lưu ý đường thứ 2 vẽ đến khi bắt điểm From point : Sẽ song song với cạnh thứ nhất thì dừng
lại :

6

Bước 7 : Chọn lệnh pull extruction

7

Bước 8 : extruction mặt còn lại sao cho khối di chuyển bvafo khoản giữa mái :

8

Bước 9 : Chọn gôm xóa 2 đường line :

9

Bước 10 : dùng rectang vẽ 2 hình chữ nhật của 2 bậc cấp :

 

10

10.1

Bước 11 : dùng lệnh Pull Extrusction khối

11

Bước 12 : Dùng rectangule : vẽ hình chữ nhật cửa đi và cửa sổ :

12

Bước 13 : dùng lệnh Pull để extruction cửa :

học sketchup

Xem thêm: Vẽ nhà đơn giản trong sketchup (Phần 2).

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Sketchup.

Xem thêm: Khóa học Sketchup rẻ nhất.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC

DỰNG TƯỜNG TRONG SKETCHUP

DỰNG TƯỜNG TRONG SKETCHUP 1/Công cụ: 1001bit pro: tool dựng tường được đánh dấu 2/Cách sử dụng: Click chọn biểu