Tạo Face Trong Sketchup

Tạo Face Trong Sketchup

ở đây chúng ta có bảng vẽ Cad tối giản để dựng 3D

Gồm có Block tường và các cửa

Thực hành tạo Face trong Sketchup
tạo face trong sketchup

1/ Ta Import vào Sketchup: Menu File -> Import

Thực hành tạo Face trong sketchup

 

2/ Ta vào Component Tường chọn các nét tường

Thực hành tạo Face trong Sketchup

3/ Sau đó ta chọn Lệnh Make Face trong thanh Tool: JHS PowerBar

Thực hành tạo Face trong Sketchup

 

và thế là ta đã có kết quả các mặt Face tường đã được tạo

Thực hành tạo Face trong Sketchup

4/ Cuối cùng ta tiến hành Pull các mặt lên để tạo thành tường bao xung quanh

Thực hành tạo Face trong Sketchup

Cảm ơn các bạn đã xem và quan tâm bài Tạo Face Trong Sketchup

Tham khảo thêm tại Khóa dạy Sketchup tại nhà

Tham khảo thêm tại Thực hành vẽ nhà đơn giản trong Sketchup (Phần 1)

Tham khảo thêm tại Khoá học Sketchup

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *