Hide – Unhide trong SKetchup

Hide – Unhide trong SKetchup

1/ Hide

Chọn đối tượng cần Ẩn

Hide - Unhide trong SKetchup
Hide – Unhide trong SKetchup

 

Vào Menu Edit -> Hide để ẩn đối tượng

unhide 3 

2/ Unhide

Để Hiện lại các đối tượng ẩn ta vào Menu Edit -> Unhide -> Unhide All để hiện lại tất cả đối tượng hoặc Unhide Last để hiện lại đối tượng ẩn lần cuối cùng

   Untitled

Lưu ý: nếu ẩn đối tượng bên trong Group hoặc Component thì phải vào lại bên trong Group hoặc Component đó để hiện lại đối tượng thì mới có hiệu quả

cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết : Hide – Unhide trong SKetchup

tham khảo thêm : DỰNG TƯỜNG TRONG SKETCHUP

tham khảo thêm : Ẩn hiện Layer trong Sketchup

tham khảo thêm : Khóa dạy Sketchup tại nhà

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *