Vật liệu kính trong Sketchup

Mục lục

Vật liệu kính trong Sketchup

1/ Vật Liệu Kính trong-Clear Glass:

B1: Vào thẻ V-Ray Asset Edior -> Vào Thanh quản lý vật liệu vào chọn tạo mẫu vật liệu mới (Generic)

Vật liệu kính trong Sketchup
Vật liệu kính trong Sketchup

B2: Thực hiện đặt lại tên Vật liệu kính trong Sketchup .

Chỉnh màu ô Diffuse: 0,0,0.

Refection Color: 255,255,255

Refection Glosseness: 1

Refraction Color: 255,255,255

Refrection Glossiness: 1

Vat lieu kinh trong Sketchup 2

B3: Chỉnh độ mờ cho Kính ở thẻ Refraction Glossiness : 1-> 0.9 để tạo ra kính mờ

Vat lieu kinh trong Sketchup 3

 

2/ Vật liệu Kính Màu – Color Glass:

B1: Bấm Chuột phải vào vật liệu vừa tạo bên trên-> chọn Duplicate để nhân đôi thêm 1 vật liệu mới.

Vat lieu kinh trong Sketchup 4

B2: Đặt lại tên vật liệu

– Ở thẻ Refraction, ta chọn màu cho Fog Color để nhuộm màu cho kính ( không chọn màu tươi 100%)

– Giảm cường độ màu ở ô Fog Multiplier để màu không quá đậm.

Vat lieu kinh trong Sketchup 5

B3: có thể giảm Refraction Glossiness để tạo kính mờ

Vat lieu kinh trong Sketchup 6

Cám ơn bạn tham khảo bài viết : Vật liệu kính trong sketchup

Tham khảo : Lệnh scale trong sketchup

Tham khảo : lệnh đối xứng trong sketchup

Tham khảo : Khóa dạy sketchup tại nhà

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC

DỰNG TƯỜNG TRONG SKETCHUP

DỰNG TƯỜNG TRONG SKETCHUP 1/Công cụ: 1001bit pro: tool dựng tường được đánh dấu 2/Cách sử dụng: Click chọn biểu