Vật liệu kính trong Sketchup

Mục lục

Vật liệu kính trong Sketchup

1/ Vật Liệu Kính trong-Clear Glass:

B1: Vào thẻ V-Ray Asset Edior -> Vào Thanh quản lý vật liệu vào chọn tạo mẫu vật liệu mới (Generic)

Vật liệu kính trong Sketchup
Vật liệu kính trong Sketchup

B2: Thực hiện đặt lại tên Vật liệu kính trong Sketchup .

Chỉnh màu ô Diffuse: 0,0,0.

Refection Color: 255,255,255

Refection Glosseness: 1

Refraction Color: 255,255,255

Refrection Glossiness: 1

Vat lieu kinh trong Sketchup 2

B3: Chỉnh độ mờ cho Kính ở thẻ Refraction Glossiness : 1-> 0.9 để tạo ra kính mờ

Vat lieu kinh trong Sketchup 3

 

2/ Vật liệu Kính Màu – Color Glass:

B1: Bấm Chuột phải vào vật liệu vừa tạo bên trên-> chọn Duplicate để nhân đôi thêm 1 vật liệu mới.

Vat lieu kinh trong Sketchup 4

B2: Đặt lại tên vật liệu

– Ở thẻ Refraction, ta chọn màu cho Fog Color để nhuộm màu cho kính ( không chọn màu tươi 100%)

– Giảm cường độ màu ở ô Fog Multiplier để màu không quá đậm.

Vat lieu kinh trong Sketchup 5

B3: có thể giảm Refraction Glossiness để tạo kính mờ

Vat lieu kinh trong Sketchup 6

Cám ơn bạn tham khảo bài viết : Vật liệu kính trong sketchup

Tham khảo : Lệnh scale trong sketchup

Tham khảo : lệnh đối xứng trong sketchup

Tham khảo : Khóa dạy sketchup tại nhà

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC

Sketchup là gì?

Sketchup là gì? Là phần mềm thiết kế mô hình 3D được sử dụng khá rộng rãi hiện nay bởi