Lệnh đối xứng trong Sketchup

Mục lục

Trong phần mềm mặc định không có lệnh đối xứng trong sketchup (Mirror), tuy nhiên chúng ta có thể thực hiện thao tác đối xứng model thông qua lệnh Scale.

Thao tác thực hiện lệnh Scale  ( thay thế lệnh đối xứng trong Sketchup)

  • B1: Tạo một 1 group . Sau đó copy thành 1 đối tượng mới.lenh-doi-xung-trong-sketchup-2
  • B2: Chọn đối tượng muốn tạo đối xứng. Sau đó bật lệnh Scale (phím tắt S). Chọn điểm “Center” của group ((1) hoặc (2)), tùy theo hướng muốn tạo đối xứng.lenh-doi-xung-trong-sketchup-3
  • B3: Kéo theo hướng muốn tạo đối xứng, và nhập vào “-1” và kết thúc lệnh.lenh-doi-xung-trong-sketchup-4
  • B4: Di chuyển đối tượng mới vừa tạo đối xứng vào vị trí mong muốn.lenh-doi-xung-trong-sketchup-5

Cảm ơn các bạn đã xem bài hướng dẫn lệnh đối xứng trong Sketchup.

Xem thêm: Lệnh mirror trong Sketchup.

Xem thêmTổng hợp giáo trình Sketchup.

Xem thêmKhóa học Sketchup rẻ nhất.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC

Sketchup là gì?

Sketchup là gì? Là phần mềm thiết kế mô hình 3D được sử dụng khá rộng rãi hiện nay bởi