Mục lục

Vẽ đường cong trong sketchup

Phương pháp vẽ đường cong trong sketchup cơ bản với Công cụ Arc Tool – Sketchup

  1. Arc: Có Tâm và 1 điểm

ve-duong-cong-trong-sketchup-2

ve-duong-cong-trong-sketchup-3

ve-duong-cong-trong-sketchup-5

2. 2 Point Arc: đường cong qua 2 điểm

ve-duong-cong-trong-sketchup-6

ve-duong-cong-trong-sketchup-7

ve-duong-cong-trong-sketchup-8

ve-duong-cong-trong-sketchup-9

3. 3 point Arc: đường cong qua 3 điểm

ve-duong-cong-trong-sketchup-10

ve-duong-cong-trong-sketchup-11

ve-duong-cong-trong-sketchup-12

ve-duong-cong-trong-sketchup-13

Xem thêm: Cách Render Sketchup đẹp.

Xem thêmTổng hợp giáo trình Sketchup.

Xem thêmKhóa học Sketchup rẻ nhất.