Cách Render Sketchup đẹp

cach-render-trong-sketchup-1

Hướng dẫn render cơ bản với Vray – Sketchup

B1: Chuẩn bị file Rendercach-render-trong-sketchup-2

Bật Vray + Reset thông sốcach-render-trong-sketchup-3

Chỉnh Render test sáng + Tắt render chồng vật liệu các vật liệu xuyên sáng.cach-render-trong-sketchup-4

B2: Tạo Mặt cắt cho Render nội thất.

Tạo mặt cắt

cach-render-trong-sketchup-5

cach-render-trong-sketchup-6

cach-render-trong-sketchup-7

B3: Đặt Camera gốc nhìn

Hiển thị khung render + Thay đổi tỉ lệ

cach-render-trong-sketchup-8

Đặt Camera + Chỉnh sửa góc nhìn

cach-render-trong-sketchup-9

cach-render-trong-sketchup-10

cach-render-trong-sketchup-11

cach-render-trong-sketchup-12

Thêm khung hình

cach-render-trong-sketchup-13

B4: Chỉnh bóng đổ

Chỉnh thời gian trong ngày + Cập nhật khung hình

cach-render-trong-sketchup-13

 

B6: Đặt Portal – hỗ trợ lấy sáng

Vẽ đèn rectang

cach-render-trong-sketchup-14

Chỉnh về render với portalcach-render-trong-sketchup-15

B7: Render Test Sáng

Chỉnh render mặt cắt
cach-render-trong-sketchup-16

Render tương táccach-render-trong-sketchup-17

Chỉnh độ phơi sáng

cach-render-trong-sketchup-18

Chỉnh hậu kỳcach-render-trong-sketchup-19

B8: Render và lưu ảnh

Chỉnh lại kích thước + Rendercach-render-trong-sketchup-20

Lưu Ảnh

cach-render-trong-sketchup-21

cach-render-trong-sketchup-22

Xem thêmVẽ hình cầu trong sketchup.

Xem thêmTổng hợp giáo trình Sketchup.

Xem thêmKhóa học Sketchup rẻ nhất.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *