Tính toán cột -Thiết kế kết cấu nhà dân dụng

Mục lục

1.1. Tính toán cột khung trục 3

1.1.1. Tổ hợp nội lực

Các tổ hợp nguy hiểm:tinh-toan-cot_11.1.2. Tính toán cốt thép dọc

Cột chịu nén lệch tâm xiên, có thể tính cốt thép cột bằng phương pháp gần đúng của Giáo sư Nguyễn Đình Cống.tinh-toan-cot_2tinh-toan-cot_3Xét tiết diện có cạnh Cx, Cy. Điều kiện để áp dụng phương pháp gần đúng:tinh-toan-cot_5

cốt thép được đặt đều theo chu vi

Tiết diện chịu lực nén N, mô men uốn Mx, My, độ lệch tâm ngẫu nhiên eax, eay. Sau khi xét uốn dọc theo hai phương, tính hệ số ηx, ηy. Mô men đã gia tăng Mx1, My1.tinh-toan-cot_6

Tùy theo tương quan giữa giá trị Mx1, My1 với kích thước các cạnh mà đưa về một trong hai mô hình tính toán  (theo phương x hoặc phương y). Điều kiện và kí hiệu theo bảng sau:tinh-toan-cot_7

Giả thiết chiều dày lớp đệm a, tính ho = h – a; Z = h – 2a chuẩn bị các số liệu Rb, Rs, Rsc, ξR.

Tiến hành tính toán theo trường hợp đặt cốt thép đối xứng:tinh-toan-cot_8

Hệ số chuyển đổi mo.

Khi x1 ≤ ho thìtinh-toan-cot_9

Khi x1 > ho thì mo = 0.4

Tính mômen tương đương (đổi nén lệch tâm xiên ra nén lệch tâm phằng).

tinh-toan-cot_10tinh-toan-cot_11a) Trường hợp 1:

Nén lệch tâm rất bé khi tinh-toan-cot_12

tính toán gần như nén đúng tâm.

Hệ số ảnh hưởng độ lệch tâm γe:tinh-toan-cot_13

Hệ số uốn dọc phụ thêm khi xét nén đúng tâm:tinh-toan-cot_14Khi λ ≤ 14 lấy φ = 1; khi 14 < λ < 104 lấy φ theo công thức sau:tinh-toan-cot_15

Diện tích toàn bộ cốt thép dọc Ast:tinh-toan-cot_16

Cốt thép được chọn đặt đều theo chu vi.

b) Trường hợp 2.
Khitinh-toan-cot_17đồng thời x1 > ξRho. Tính toán theo trường hợp nén lệch tâm bé. Xác định chiều cao vùng nén x theo công thức sau:tinh-toan-cot_18c) Trường hợp 3.

Khitinh-toan-cot_19 đồng thời x1 ≤ ξRho. Tính toán theo trường hợp nén lệch tâm lớn. Tính Ast theo công thức:

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC