Thiết kế sàn – Thiết kế kết cấu nhà dân dụng

Mục lục

1.1 Chọn sơ bộ kích thước tiết diện

1.1.1Chọn sơ bộ kích thước sàn

thiet-ke-san_1

Với ô bản liên kết 4 cạnh, chịu uốn 2 phương, , m= 40 ÷ 50, lt là nhịp tính toán theo phương cạnh ngắn của ô sàn lớn nhất

1.1.2 Chọn sơ bộ kích thước dầm

Tiết diện dầm được chọn giống nhau cho các tầng và kích thước được chọn sơ bộ theo công thức như sau:

thiet-ke-san_1

1.2. Tải trọng

1.2.1. Tĩnh tải và hoạt tải

1.2.1.1 Tĩnh tải

Bản 1.1. Tải trọng sàn tầng điển hìnhthiet-ke-san-8

1.2.2. Tải trọng của tường

Tải tường trên 1m dài

gtường= ( gtường ×d ×n + gvữa trát × 2 dvữa ×n)×(ht-hs) .

1.2.3. Hoạt tải.

Tra TCVN 2737:1995 – Tải trọng và tác động

Tải trọng tạm thời là các tải trọng có thể không có trong một giai đoạn nào đó của quá trình xây dựng và sử dụng.

Tải trọng tạm thời được chia làm hai loại: tạm thời dài hạn và tạm thời ngắn hạn.

Giá trị hoạt tải theo TCVN 2727:1995thiet-ke-san-9

1.2.4. Khai báo mô hình trong phần mềm

Khai báo mô hình trong phần mềm SAFE V15

Khai báo đặc trưng vật liệu và tiết diện như đã chọn sơ bộ.

Sử dụng bê tông có cấp độ bền B30, các thông số vật liệu cần khai báo:

+ Trọng lượng riêng 25 kN/m3

+ Mô đun đàn hồi E= 32500 N/mm2

+ Hệ số Poisson m= 0.2

1.3.  Tính toán cốt thép

1.3.1. Vật liệu

Bê tông cấp độ bền B30:

+ Cường độ chịu nén tính toán: Rb = 17 MPa

+ Cường độ chịu kéo tính toán Rbt = 1.2 MPa

+ Môđun đàn hồi: Eb = 32.5×103 MPa

Thép CII:

+ Cường độ chịu kéo tính toán: Rs = 280 MPa

+ Cường độ chịu nén tính toán: Rsc = 280 MPa

+ Môđun đàn hồi: Es = 21×104 MPa

1.3.2. Tính toán

Tính cốt dọc theo cấu kiện chịu uốn, tiết diện chữ nhật.

Tính toán cốt thép theo các công thức sau:thiet-ke-san_2

Điều kiện về hàm lượng μ < μmin = 0.05%

Với b = 1000 mm;

1.4. Kiểm tra nứt và xác định độ võng của sàn

1.4.1. Thông số tính toán

Tính toán theo TTGH2 với các thông số cường độ là

Bê tông cấp độ bền B30:

+ Cường độ chịu nén tiêu chuẩn: Rbser = 22 MPa

+ Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn Rbtser = 1.8 MPa

+ Môđun đàn hồi: Eb = 32.5×103 MPa

Thép CII:

+ Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn: Rsser = 295 MPa

+ Môđun đàn hồi: Es = 21×104 MPa

1.4.2. Kiểm tra nứt

Theo TCVN 5574-2012, điều kiện xảy ra vết nứt:thiet-ke-san_3

Trong đó:

Mr là mô men do các ngoại lực nằm ở một phía tiết diện đang xét đối với trục song song với trục trung hòa và đi qua điểm lõi cách xa vùng chịu kéo của tiết diện này hơn cả.

Mcrc là mômen chống nứt của tiết diện thằng góc với trục dọc cấu kiện khi hình thành vết nứt, được xác định theo công thức:

thiet-ke-san-41.4.3. Xác định độ võng ô sàn

Trường hợp có vết nứt trong vùng bêtông chịu kéo

thiet-ke-san-5

thiet-ke-san-6

thiet-ke-san-7

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC