Cơ sở thiết kế nhà thép tiền chế

Mục lục

I.CHUẨN HÓA TIÊU CHUẨN

Tiêu chuẩn thiết kế  TCVN 5575-2012

Tiêu chuẩn tải trọng TCVN2737-1995;TCVN375-2006

Tiêu chuẩn vật liêu  TCVN 1916:1995; TCVN5400:1991; TCVN197:1985

Tham khảo: Sách GS.TS Đoàn Định Kiến, Sách PGS.TS Phạm Văn Hội, Sách ThS Trần Thị Thôn

Tiêu chuẩn thiết kế AISC360-05; ASD89; LRFD93;

Tiêu chuẩn tải trọng ASCE7-98; AISC 341-05

Tiêu chuẩn vật liệu ASTM  A36/A36M-08; ASTM A53/A53M-07;ASTM A572/A572M-07;A325-09;AWS

Tham khảo : MBMA 2002/1986, AISC Design Guide, ZAMIL Manual.

II. TẢI TRỌNG THIẾT KẾ

  1. Tĩnh tải

Trọng lượng của VLXD, các bộ phận kiến trúc, kết cấu, và các thiết bị cố định.co-so-thiet-ke-nha-thep-tien-che_1co-so-thiet-ke-nha-thep-tien-che_22. Hoạt tải:

Tải trọng gây ra bởi việc sử dụng và bảo dưỡng công trình

co-so-thiet-ke-nha-thep-tien-che_33. Gió TCVN

TCVN2737-1995( Mục 6.2) “ Khi gió thổi vào đầu hồi nhà, các mặt mái đều lấy -0.7”co-so-thiet-ke-nha-thep-tien-che_4

TCVN2737-1995( sơ đồ 27)

co-so-thiet-ke-nha-thep-tien-che_5

III. TỔ HỢP TẢI TRỌNG

co-so-thiet-ke-nha-thep-tien-che_6

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC