Tính giá trong nhà công nghiệp theo tiêu chuẩn AISC

Mục lục

tinh-gia-nha-cong-nghiep_1

1. Lý thuyết tính toán

tinh-gia-nha-cong-nghiep_2

2. Phân loại nhà

tinh-gia-nha-cong-nghiep_33. Phương pháp tính

tinh-gia-nha-cong-nghiep_44. Phân loại địa hình (ASCE7)

tinh-gia-nha-cong-nghiep_55. Đặc trưng gió nhà thấp tầng

+Hệ số áp lực trong nhà được định nghĩa

tinh-gia-nha-cong-nghiep_66. Sơ lược tính toán

  • Áp lực gió cơ bản:

qh= 0.00256KzKztKdV2Iw   , lb/ft2

Hay SI là   qh=0.613 KzKztKdV2Iw   , N/m2

Kz= Hệ số địa hình.

Kzt= Hệ số địa hình để kể đến tốc độ gió gia tăng ở vùng đồi, sường đồi, và đồi núi

Kd = Hệ số hướng gió, lấy 0.85 đối với hệ kết cấu chính chịu tải trọng gió và các tấm bao che cũng như các cấu kiện đi kèm( xà gồ mái, xà gồ vách).

V: Vận tốc gió cơ bản

h: Độ cao trung bình của mái tính từ mặt đất.

Iw: Hệ số mức độ quan trọng. 

  • Áp lực gió tính toán đối với hệ kết cấu chính chịu tải trọng gió( khung , giằng)_Lowrise.

p= qh[(GCpf)- (GCpi)]

Với

P: Áp lực gió tính toán

qh: Áp lực vận tốc gió( áp lực gió cơ bản).

GCpf : Hệ số khí động mặt ngoài công trình.

GCpi : Hệ số khí động mặt trong công trình.

  • Áp lực gió tính toán đối với hệ kết cấu chính chịu tải trọng gió( khung , giằng)_High rise.

p= qZ(GCpf)- qh (GCpi)

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC