Mục lục

Tính toán thép tầng hầm và hệ Shoring trong Plaxis

Tính toán thép tường tầng hầm

tinh-toan-thep-tang-ham-va-he-shoring-trong-plaxis_2

Hình 1: Biểu đồ bao momen và lực cắt (Giai đoạn 8 lớn nhất)

* Ta có kết quả mômen uốn lớn nhất của tường:tinh-toan-thep-tang-ham-va-he-shoring-trong-plaxis_3

* Lực cắt trong tường vây Qmax = 337.13 (kN/m) là rất nhỏ so với khả năng chịu cắt của bê tông tường vây, do đó chọn cốt đai theo cấu tạo:  ϕ12a200.

Vùng ảnh hưởng lún và phình trồi hố đào

Lún nền đất và phình trồi đáy hố đào:

Và ta có độ lún lớn nhất của nền đất xung quanh hố đào như hình dưới:tinh-toan-thep-tang-ham-va-he-shoring-trong-plaxis_4

Độ phình trồi lớn nhất của đáy hố đào là: 48.21 mm như hình bên dưới:

tinh-toan-thep-tang-ham-va-he-shoring-trong-plaxis_5

Kiểm tra ổn định hố đào

Hệ số an toàn khi đào giai đoạn 2 (đào đến độ sâu 4.7m):

FS = 2.1864 > [FS] = 1.5

Hệ số an toàn khi đào giai đoạn 4 (đào đến độ sâu 7.5m):

FS = 2.1735 > [FS] = 1.5

Vậy thỏa điều kiện ổn định tổng thể khi đào hố móng.

* Kết luận:

  • Tường Larsen FSP – IV là đủ khả năng chịu lực và ổn định.
  • Chuyển vị ngang của tường vây nằm trong giới hạn cho phép.
  • Chuyển vị ngang, độ lún nền đất xung quanh và đẩy trồi hố đào nằm trong giới hạn cho phép.

Kiểm tra hệ chống H350:

Sơ đồ tính: dầm biện chịu tác dụng tải phân bố đều dọc trục theo phương ngang, giá trị lực phân bố được xác định dựa vào kết quả Plaxis bên trên:tinh-toan-thep-tang-ham-va-he-shoring-trong-plaxis_6

Hình 2: Lực phân bố hệ giằng

Mô hình trên Etabs:tinh-toan-thep-tang-ham-va-he-shoring-trong-plaxis_7

Hình 3: Moment cho hệ thanh chống

tinh-toan-thep-tang-ham-va-he-shoring-trong-plaxis_8jpg

Hình 4: Lực dọc trục

Xem thêmTổng hợp giáo trình Plaxis.

Xem thêmKhóa học Plaxis.