Thiết kế biện pháp thi công SEMI TOP DOWN

Mục lục

semi-top-down_2semi-top-down_3Hình 8.24  Cách xác định biên bài toán hố đào sâu

semi-top-down_4Hình 8.25  Xác định biên bài toán

Trình tự thi công và mô phỏng bài toán trong plaxis

Trình tự thi công gồm có 13 giai đoạn.

 • Phase 1: Thi công tường vây.
 • Phase 2: Hạ mực nước ngầm xuống cao độ -2.5mGL
 • Phase 3: Đào đất đến cao độ -2.3mGL
 • Phase 4: Thi công sàn hầm 1 ở cao độ -1.7mGL
 • Phase 5: Hạ mực nước ngầm xuống cao độ -7.0mGL
 • Phase 6: Đào đất đến cao độ -6.7mGL
 • Phase 7: Thi công sàn hầm 2 ở cao độ -4.7mGL
 • Phase 8: Hạ mực nước ngầm xuống cao độ -10mGL
 • Phase 9 : Đào đất đến cao độ -9.7mGL
 • Phase 10: Thi công sàn hầm 3 ở cao độ -7.7m
 • Phase 11: Hạ mực nước ngầm xuống cao độ -15.5mGL
 • Phase 12: Đào đất đến cao độ đáy hố móng -15.3Mgl
 • Phase 13: Thi công móng và sàn tầng hầm 4

Tổng hợp các thông số địa chất nhập vào plaxis

 

semi-top-down_5Bảng  Tổng hợp các thông số đất nền nhập vào mô hình Plaxis.

semi-top-down_6Bảng tổng hợp thông số EA của các sàn

semi-top-down_7Bảng tổng hợp các thông số của tường vây

semi-top-down_8Mô hình trong phần mền Plaxis

semi-top-down_9Hình Trình tự thi công

semi-top-down_10Hình Giai đoạn thi công đào đất đến cao độ -2.5mGL

semi-top-down_11Hình Giai đoạn thi công đào đất đến cao độ -12.2m

semi-top-down_12

Xem thêm: Thiết kế biện pháp thi công BOTTOM – UP

Xem thêmTổng hợp giáo trình Plaxis.

Xem thêmKhóa học Plaxis.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC

Mô hình hardening soil

Đây là mô hình đẳng hướng phi tuyến, có xét đến sự tái bền của của đất. Sự khác biệt