Quy định về lập dự toán xây dựng

Mục lục

Quy định về lập dự toán xây dựng Việt Nam năm 2021

Việc lập dự toán ở Việt Nam chủ yếu dựa vào các văn bản pháp lý mà cụ thể dựa vào sự phân chia theo sơ đồ cây pháp lý như sau

  1. Phân chia vai trò và v trí ca văn bn pháp lý lp d toán 09/2021:
  • Mạnh nhất là luật do Quốc hội ban hành, tiếp theo là nghị định do chính phủ ban hành , thông tư do bộ xây dựng và cuối cùng là quyết định, văn bản hướng dẫn của tỉnh, thành phố. Việc phân định rõ vị trí và vai trò của văn bản pháp lý giúp chúng ta có cái nhìn toàn cuộc hơn trong việc lập dự toán.
  • Luật ít khi thay đổi nhưng khi thay đổi thì các văn bản theo sau cũng thay đổi, các vị trí càng thấp thì càng dễ thay đổi
Quy định về lập dự toán xây dựng
Quy định về lập dự toán xây dựng
  1. Khung pháp lý Quy định về lập dự toán xây dựng c th ca Vit Nam 09/2021:
  • Trên khung pháp lý lập dự toán ta có thể thấy khi nghị định thay đổi việc lập dự toán của từng tỉnh thành phố thay đổi theo.
  • Cụ thể nghị định 68/2019 của chính phủ được thay bằng nghị định 10/2021 kéo theo các thông tư của Bộ Xây dựng cũng thay đổi và tiếp theo là các văn bản hướng dẫn của tỉnh thành phố.
  • Điều đó nói lên việc lập dự toán phải luôn cập nhật với các văn bản pháp lý mới nhất, khi thay đổi văn bản hướng dẫn cũ của UBND tỉnh thành phố không còn có giá trị tham khả
  • Hiện nay khi chưa có văn bản hướng dẫn theo nghị định 10/2021 NĐ-CP việc lập dự toán vẫn theo nghị định 68/2019, việc lập dự toán cụ thể theo Nghị định 68/2019 sẽ được nói tới trong bài sau.

2

Cám ơn các bạn đọc bài viết : Quy định về lập dự toán xây dựng

Tham khảo : Khóa học dự toán công trình 

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC