Tổng mức đầu tư dự án xây dựng

tong-muc-dau-tu-du-an-xay-dung_2

Khái niệm

Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình là khái toán chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình được xác định trong giai đoạn lập dự án hoặc lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án

Sơ bộ tổng mức đầu tư XD -> Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng

Tổng mức đầu tư XD -> Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Đối với Báo cáo KT-KT ->Dự toán

Mục đích

Làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án.

Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước: là chi phí tối đa mà Chủ đầu tư được phép sử dụng để thực hiện đầu tư xây dựng.tong-muc-dau-tu-du-an-xay-dung_3

tong-muc-dau-tu-du-an-xay-dung_4

BẢNG HƯỚNG DẪN THAM KHẢO VĂN BẢN LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, TỔNG DỰ TOÁN

STTKhoản mục chi phíKý hiệuCách tínhThành tiền
I-CHI PHÍ BỒI HOÀN, HỖ TRỢ V TÁI ĐỊNH CƯGGPMB(Trong tổng dự tốn khơng cĩ chi phí ny) 
II-CHI PHÍ XÂY DỰNGGXDGXDNT + GXD

 

 
1.1Cộng chi phí trực tiếpTVL + NC + M  
A

B

C

Chi phí vật liệu

Chi phí nhân công

Chi phí máy thi công

VL

NC

M

Vật liệu thực tế

K1%*b  hoặc theo thực tế

K2%*c hoặc theo thực tế

 
1.2Chi phí chungCK3% * T 
1.3Thu nhập chịu thuế tính trướcTLK4% * (T + C) 
1.4Chi phí xây dựng trước thuếGT + C + TL 
1.5Thuế GTGT GTGTG * TGTGT‑XD    
1.6Chi phí xây dựng sau thuếGXDG + GTGT 
III-CHI PHÍ THIẾT BỊGTB              G MS + G ĐT  + G         
IVCHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

(TRA ĐỊNH MỨC)

GQLDATheo quyết định 79/QĐ-BXD“ Định mức CP quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng” 
V-CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DNGGTV            M1 + M2 + M3 +…

 

 
5.1Chi phí khảo sátTV1Theo quy định của “Đơn giá khảo sát xây dựng” của mỗi tỉnh hoặc thành phố 
5.2Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/Báo cáo nghiên cứu khả thiTV2Theo quyết định 79/QĐ-BXD“ Định mức CP quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng” 
5.3Chi phí thẩm tra Bo co nghin cứu khả thiTV3Theo quyết định 79/QĐ-BXD“ Định mức CP quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng” 
5.4Chi phí lập thiết kế – dự tốnTV4Theo quyết định 79/QĐ-BXD“ Định mức CP quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng” 
5.5Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuậtTV5Theo quyết định 79/QĐ-BXD“ Định mức CP quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng”
5.6Chi phí thẩm tra tổng dự toánTV6Theo quyết định 79/QĐ-BXD“ Định mức CP quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng”
5.7Chi phí lập hồ sơ mời thầu & đánh giá hồ sơ dự thầuTV7Theo quyết định 79/QĐ-BXD“ Định mức CP quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng”
5.8Chi phí giám sát thi công xây dụngTV8Theo quyết định 79/QĐ-BXD“ Định mức CP quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng”
5.9Chi phí giám sát thiết bịTV9Theo quyết định 79/QĐ-BXD“ Định mức CP quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng”
5.10Chi phí quan trắc, đánh giá hiện trạng công trình xung quanh (nếu cĩ)TV10Theo QĐ 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001; QĐ 80/BXD/VKT ngày 19/02/1997 và dự tốn thực tế
5.11Chi phí đánh giá tác động môi trườngTV11
VICHI PHÍ KHÁCGKK1 + K2 + K3+ … 
6.1Phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/Báo cáo nghiên cứu khả thiK1Theo hướng dẫn trong TT 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016
6.2Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toánK2Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016
6.3Phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầuK3Theo 63/2014/NĐ-CP – quy đỊnh chi tiết thi hnh một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nh thầu
6.4Chí phí bảo hiểm công trìnhK4Theo hướng dẫn trong TT 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016
6.5Chi phí kiểm toánK5Theo hướng dẫn trong TT 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016
6.6Chi phí quyết toánK6Theo hướng dẫn trong TT 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016
6.7Chi phí thỏa thuận PCCCK7
6.8Chi phí giấy php xả thải (nếu cĩ)K8
6.9Chi phí hạng mục chungK9Theo hướng dẫn trong TT 06/2016/TT-BXD ngy 10/03/2016
VII-DỰ PHÒNG PHÍ

(khối lượng phát sinh và trượt giá)

GDPTheo hướng dẫn trong TT 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 
TỔNG CỘNGGXDCTGGPMB + GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP

 

Leave a Reply