Thông tư hướng dẫn lập dự toán xây dựng

Mục lục

Thông tư hướng dẫn lập dự toán xây dựng 

Hiện nay đã có nghị định 10/2021/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng và kèm theo hàng loạt thông tư mới thay đổi theo cụ thể là TT 11/2021,12/2021, 13/2021 ngày 31/8/2021 tuy nhiên hiện nay do các sở xây dựng tỉnh thành phố vẫn chưa ban hành các hướng dẫn lập dự toán mới theo các thông tư này.

Do đó việc lập dự toán hiện nay của các tỉnh thành phố chưa ban hành hướng dẫn vẫn được thực hiện theo thông tư hướng dẫn lập dự toán xây dựng nghị định 68/2019.Cụ thể trên cây sơ đồ pháp lý: trên cơ sở nghị định 68/2019 sẽ kèm theo 6 thông tư từ 1 đến 6 bao gồm mục 5 gọi tắt là định mức 10, mục 2 gọi tắt giá ca máy, mục 3 giá nhân công, mục 4 là tổng chi phí đầu tư xây dựng, mục 1 hướng dẫn lập dự toán, mục 6 sữa đổi bổ sung cho mục 1,2,3,5.

TPHM đã ban hành 3987/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 bao gồm giá cá máy và nhân công theo thông tư 10, có một điều lưu ý giá vật liệu gốc vẫn chưa ban hành, các bạn có thể lấy theo 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 để căn cứ làm cơ sở lập dự toán cho TPHCM.

Các tỉnh thành còn lại làm tương tự.

(Một số thủ thuật để cập nhật giá vật liệu gốc khi văn bản hướng dẫn của sở XD  không công bố sẽ được nói trong bài thông tư hướng dẫn lập dự toán xây dựng )

Thông tư hướng dẫn lập dự toán xây dựng 
Thông tư hướng dẫn lập dự toán xây dựng

Tham khảo : Quy định về lập dự toán xây dựng

Tham khảo : dự toán công trình 

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC