Lệnh Follow Me trong Sketchup

lenh-follow-me-trong-sketchup-1

Lệnh FollowMe trong Sketchup sẽ dùng 1 tiết diện và chạy theo 1 đường dẫn và tạo thành 1 model, dùng để áp dụng vào để vẽ phào chỉ, hay tay nắm cửa. Vì vậy để dùng lệnh “Follow Me” ta cần 1 tiết diện và 1 đường dẫn.

Thao tác thực hiện lệnh Follow Me trong Sketchup

  • B1: Vẽ 1 tiết diện và “make group” tiết diện đó. (1)
  • B2: Vẽ đường dẫn. (2)
  • B3: Quét chọn đường dẫn. Sau đó click chọn lệnh “Follow Me”. (3)

lenh-follow-me-trong-sketchup-2

  • B4: Chọn tiết diện/ Click chuột phải/ Chọn “Edit group” (Hình a)/ Click vào mặt phẳng của tiết diện (Hình b)/ Kết thúc lệnh.lenh-follow-me-trong-sketchup-3
    • TH1: Nếu di chuyển tiết diện lên trên đường dẫn, thì sẽ tạo được model ngay tại vị trí đường dẫn.lenh-follow-me-trong-sketchup-4
    • TH2: Nếu không di chuyển tiết diện lên trên đường dẫn, thì sẽ tạo được model ngay tại vị trí của tiết diện, và model sẽ chạy theo hướng của đường dẫn.lenh-follow-me-trong-sketchup-5

Cảm ơn các bạn đã xem bài hướng dẫn lệnh follow me trong Sketchup

Xem thêm: Lệnh mirror trong Sketchup.

Xem thêmTổng hợp giáo trình Sketchup.

Xem thêmKhóa học Sketchup rẻ nhất.

Leave a Reply