Setting trong 3Ds Max

Mục lục

B1 : Nhấp lệnh F10 sẽ hiển thị bảng Setting Render :

setting-3ds-max

B2 : Bảng setting hiện ra

setting-3ds-max

bảng kích thước render : theo thông số pixel :

setting-3ds-max

B4 : Nếu các bạn muốn render theo khổ A4 – A3 …

Chọn bảng Render –>
setting-3ds-max

setting-3ds-max

Lưu ý khi chọn các điểm ảnh trên mm ta nên chọn khổ càng lớn điểm ảnh càng nhỏ
setting-3ds-max

B5 : Thiết lập thông số History cho vray :
setting-3ds-max

B6 : Hiện bảng thông số :

setting-3ds-max

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

setting-3ds-max

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Global Switches

 

setting-3ds-max

setting-3ds-max

Overide : phủ vật liệu và ngoại trừ

max ray intents : khử nhiễu

càng giảm càng tốt

setting-3ds-max

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Image Sampler (khử răng cưa)

setting-3ds-max

Progressive : đẹp nhưng nặng nên chọn Bucket

setting-3ds-max

Lưu ý số trên càng tăng thì số dưới giảm

setting-3ds-max

setting-3ds-max

setting-3ds-max

Calmull- room : sắc nét
Vray Sincfiller : mềm mại

Color mapping: điều chỉnh tương phản

setting-3ds-max

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Độ tương phản ứng với từ 0->1. càng tăng 1 thì phản xạ mạnh. càng về 0 tương phản yếu.
setting-3ds-max

setting-3ds-max

brute force đẹp nhưng bị noise . nên máy phải mạnh và bị khóa
setting-3ds-max

nên chọn irradiance map  tăng tốc render

primary engine : phản quan thứ 1
secondary engine : phản quang thứ 2
setting-3ds-max

Very low nhanh nhưng bóng đổ sai
Subdivs : 50
Interp : 50
thông số không liên quan very low

setting-3ds-max

setting-3ds-max

 

Xem thêm: Giao diện và lệnh căn bản trong 3Ds Max.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình 3Ds Max.

Xem thêm: Khóa học 3Ds Max rẻ nhất.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC