Học 3dsmax | Bài 10: Setting hoc 3d max

B1 : Nhấp lệnh F10 sẽ hiển thị bảng Setting Render :

f10

B2 : Bảng setting hiện ra

banng_vray

bảng kích thước render : theo thông số pixel :

1

B4 : Nếu các bạn muốn render theo khổ A4 – A3 …

Chọn bảng Render –>
2

3

Lưu ý khi chọn các điểm ảnh trên mm ta nên chọn khổ càng lớn điểm ảnh càng nhỏ
4

B5 : Thiết lập thông số History cho vray :
5

B6 : Hiện bảng thông số :

7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Global Switches

 

9

10

Overide : phủ vật liệu và ngoại trừ

max ray intents : khử nhiễu

càng giảm càng tốt

11

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Image Sampler ( khử răng cưa )                                                                                                                  

 

12

Progressive : đẹp nhưng nặng nên chọn Bucket

13

Lưu ý số trên càng tăng thì số dưới giảm

14

15

16

Calmull- room : sắc nét
Vray Sincfiller : mềm mại

color mapping : điều chỉnh tương phản                                                                                              

 

17

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Độ tương phản ứng với từ 0->1. càng tăng 1 thì phản xạ mạnh. càng về 0 tương phản yếu.
18

19

brute force đẹp nhưng bị noise . nên máy phải mạnh và bị khóa
20

nên chọn irradiance map  tăng tốc render

primary engine : phản quan thứ 1
secondary engine : phản quang thứ 2
21

Very low nhanh nhưng bóng đổ sai
Subdivs : 50
Interp : 50
thông số không liên quan very low

22

24