Học 3dsmax | Bài 1: Giới thiệu giao diện chung và các lệnh căn bản

Học 3dsmax căn bản

Bài 1: Giới thiệu giao diện chung và các lệnh căn bản

1

Vùng nhìn 1: Vùng nhìn Top – nhìn từ trên xuống ( Lệnh tắt là T)

Vùng nhìn 2 : Vùng nhìn Front – nhìn từ trước  ( Lệnh tắt là F )

Vùng nhìn 3 : Vùng nhìn Left – Nhìn từ trái qua ( Lệnh tắt L )

Vùng nhìn 4 : Vùng nhìn phối cảnh chính.

Vùng nhìn 5 : Vùng nhìn để ra lệnh các thao tác vẽ và hiệu chỉnh tham số .

Bài tập :

B1>  Nhấp chuột trái chọn vùng nhìn 4 phối cảnh.

2

B2> Chọn khối Teapot :

3

B3> Vẽ vào vùng nhìn :

4

B4> Chọn ALT + W để phóng to vùng nhìn phối cảnh vừa vẽ ấm trà :

5

B5> Tiếp tục vẽ các khối ấm trà trên màn hình :

6

B6> Chọn 1 ấm trà nhỏ trên màn hình . gõ phím T (top ) khung nhìn trở về view TOP nhìn từ trên xuống

ấn tiếp phím Z để (Zoom ) Hình ấm trà đang trọn trở về trọng tâm màn hình.

7

B7 > Làm lần lượt các thao tác lệnh :

Gõ L (left ) trái và nhấn phím Z

Gõ phím F (front ) và nhấn phím Z

Cô lập riêng 1 đối tượng cần xử lý :

B1 > Chọn 1 ấm trà màu xanh trên màn hình.

Nhấn phím ALT + Q

Mở các đối tượng lại ta chọn   Hình bóng đèn phía dưới :

 

Học 3dsmax căn bản

9-1 10 11 12 13

B2 > Vào File Backup ở đường dẫn  :

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\3dsmax\autoback.

15

16 17 18 19 20

21

22 23

Học 3dsmax căn bản tại kkhouse.com.vn (hết phần 1 )

Đăng kí học tại : học Revitkhóa học structurekhóa học robot structuralkhóa học dự toánhọc 3dmax,  học autocad,  Học revit mep , khóa học sketchup , khóa học sap 2000  , khóa học etabs  học sketchup online