Giới thiệu giao diện chung và các lệnh căn bản trong 3Ds Max (Phần 1)

Mục lục

Học 3dsmax căn bản

Giới thiệu giao diện chung và các lệnh căn bản

1

Vùng nhìn 1: Vùng nhìn Top – nhìn từ trên xuống ( Lệnh tắt là T)

Vùng nhìn 2 : Vùng nhìn Front – nhìn từ trước  ( Lệnh tắt là F )

Vùng nhìn 3 : Vùng nhìn Left – Nhìn từ trái qua ( Lệnh tắt L )

Vùng nhìn 4 : Vùng nhìn phối cảnh chính.

Vùng nhìn 5 : Vùng nhìn để ra lệnh các thao tác vẽ và hiệu chỉnh tham số .

Bài tập :

B1>  Nhấp chuột trái chọn vùng nhìn 4 phối cảnh.

2

B2> Chọn khối Teapot :

3

B3> Vẽ vào vùng nhìn :

4

B4> Chọn ALT + W để phóng to vùng nhìn phối cảnh vừa vẽ ấm trà :

5

B5> Tiếp tục vẽ các khối ấm trà trên màn hình :

6

B6> Chọn 1 ấm trà nhỏ trên màn hình . gõ phím T (top ) khung nhìn trở về view TOP nhìn từ trên xuống

ấn tiếp phím Z để (Zoom ) Hình ấm trà đang trọn trở về trọng tâm màn hình.

7

B7 > Làm lần lượt các thao tác lệnh :

Gõ L (left ) trái và nhấn phím Z

Gõ phím F (front ) và nhấn phím Z

Cô lập riêng 1 đối tượng cần xử lý :

B1 > Chọn 1 ấm trà màu xanh trên màn hình.

Nhấn phím ALT + Q

Mở các đối tượng lại ta chọn   Hình bóng đèn phía dưới :

 

Học 3dsmax căn bản

9-1 10 11 12 13

B2 > Vào File Backup ở đường dẫn  :

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\3dsmax\autoback.

15

16 17 18 19 20

21

22 23

Xem thêm: Giao diện và lệnh căn bản 3Ds Max (phần 2).

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình 3Ds Max.

Xem thêm: Khóa học 3Ds Max rẻ nhất.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC