Cách đặt ánh sáng Vray Dome (Phòng vệ sinh) trong 3Ds max

Mục lục

Cách đặt ánh sáng Vray Dome

1> Trở về vùng nhìn Top ( T )

Cách đặt ánh sáng Vray Dome2> Chọn đèn (2) > (3) Vray Light > (4) vẽ 1 rectang > Sau đó chọn Dome (5)
3> Chọn Multiplier : Là cường độ sáng cho Vray Dome
Chọn None (2) > Chọn Vray HDRI (trong mục Vray)

2,34> Chọn file đuôi HDR có trong máy , lưu ý không chọn file hình.

4

5> Nhấn phím M ( hiện bảng vật liệu ) > Kéo vật liệu HDRI vào bảng vật liệu :

5

6> Chọn vật liệu hiện bảng thông số > chỉnh hình dạng bầu trờ ở dạng khối cầu (2) > Chỉnh
2 ô ở mục (3) với Overall Mult thông số nhỏ thì nhìn hình dễ hơn không bị chói bởi mặt
trời. Render Mult (3) là cường độ của mặt trời . (giống vray Sun) > Ở mục (4) thông số
Horiz chỉnh xoay mặt trời theo trục ngang, Vert. ro Chỉnh mặt trời lên xuống theo trục
đứng ( tham khảo bài này trong tài liệu vray Sun )

6

7> Trở về khung nhìn 3D, chọn Vray Dome và chỉnh thông số như hình :
1. Khóa chế độ Lock Texture to icon (chế độ này khóa hình HDRI xoay theo Vray
dome , thường đuôi của Vray Dome là hướng có mặt trời.

7

7.1

4

 

8

2> Chọn Use Emvironment Background trong mục Background

8.2

3> Kéo từ bảng vật liệu sang ô môi trường phím tắt số (8)

8.3

Xem thêm: Tổng quan 3Ds Max.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình 3Ds Max.

Xem thêm: Khóa học 3Ds Max rẻ nhất.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC