Mục lục

Cách chỉnh ánh sáng mặt trời trong Sketchup

Bước 1: Khởi động Sketchup

  • Kiểm tra Sketchup đã mở Tool Shadow lên hay chưa bằng cách vào View-toolbarscach-chinh-anh-sang-mat-troi-trong-sketchup_2
  • Xuất hiện bảng tick chọn mục Shadowcach-chinh-anh-sang-mat-troi-trong-sketchup_3
  • Kéo thanh shadow vào phân vùng lệnh Sketchupcach-chinh-anh-sang-mat-troi-trong-sketchup_4

Bước 2: Mở dự án thực hiện
cach-chinh-anh-sang-mat-troi-trong-sketchup_5