Mục lục

Bắt điểm trong Sketchup

Sketchup có các kiểu bắt điểm như sau:

Bắt điểm theo điểm (point)bat-diem-trong-sketchup_1

Bắt điểm theo đường (line)bat-diem-trong-sketchup_2


Xem thêm
Cách làm nhẹ file sketchup.

Xem thêmTổng hợp giáo trình Sketchup.

Xem thêmKhóa học Sketchup rẻ nhất.