Lỗi vật liệu không hiển thị trong Revit.

loi-vat-lieu-revit

Do trong quá trình bạn cài đặt phiên bản Revit mới , nhưng gỡ phiên bản cũ chưa sạch , dẫn tới vật liệu bị đè lên không hiển thị bảng vật liệu .
Thực hiện các bước sau :

B1. Tắt User Account  Control (UAC) Trong Win .
Bằng cách seach nó trong win . khi hiện bảng Account Control lên bạn chỉ cần kéo thanh trượt xuống hết , nó sẽ tắt .

B2.Mở Uninstall Tool trong đường dẫn :

C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Uninstall Tool\R1\UninstallTool.exe

B3. Gỡ các đường dẫn cũ có trong máy , chọn các mục sau và gỡ . (trong trường hợp này 2014 là phiên bản cũ )

  • Autodesk Material Library Medium Resolution Image Library 2014
  • Autodesk Material Library Low Resolution Image Library 2014
  • Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2014
  • Autodesk Material Library 2014

B4. Chạy lại file cài đặt có trong mục Autodesk :

  • (Installation Media)\Content\ADSKMaterials\2014\CM\MaterialLibrary2014.msi
  • (Installation Media)\Content\ADSKMaterials\2014\ILB\BaseImageLibrary2014.msi
  • (Installation Media)\Content\ADSKMaterials\2014\ILL\LowImageLibrary2014.msi
  • (Installation Media)\Content\ADSKMaterials\2014\ILM\MediumImageLibrary2014.msi

B5. Nếu bị lỗi , mở file sửa lỗi :

Windows > Control Panel > Programs > Uninstall a Program > Autodesk Revit 20%% > Uninstall/Change > Repair or Reinstall > Repair

Xem thêm: Vẽ model in place trong Revit.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Revit.

Xem thêm: Khóa học Revit rẻ nhất.