Tổng hợp các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

Mục lục

 

 

Bản vẽ xây dựng sử dụng nhiều ký hiệu cũng như chữ viết tắt khác nhau mà để đọc được bản vẽ chúng ta cần phải nắm rõ được các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng. Ký hiệu chính là ngôn ngữ đặt biệt của bản vẽ, nhờ nó mà chúng ta biết được nội dung của bản vẽ và trình tự thực hiện chúng.

Ký hiệu về vật liệu

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

Đây là những ký hiệu ghi chú và thể hiện vật liệu có trong công trình xây dựng. Nhờ nó chúng ta có thể triển khai thi công một cách chính xác và đúng vị trí của nó.

Ký hiệu đồ nội thất

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

Các bảng ký hiệu đồ nội thất cũng tương tự như bảng ký hiệu cửa, cửa số. Nó giúp biết được có những đồ nội thất nào được sử dụng, vị trí ở đâu và sắp xếp như thế nào.

Ký hiệu về điện

Ký hiệu cơ bản về sử dụng điện:

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

Ký hiệu về các loại đèn và thiết bị sử dụng điện:

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

Ký hiệu các thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ, ổ cắm:

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

Ký hiệu các thiết bị đo lường:

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

Ký hiệu các thiết bị đóng, cắt điều khiển điện:

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

Các ký hiệu chữ:

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

Ký hiệu về nước

Ký hiệu chung:

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

Ký hiệu các đường ống cấp thoát nước:

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

Ký hiệu các phụ kiện nối ống nước:

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

Ký hiệu vị trí nối ống cấp thoát nước:

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

Ký hiệu các thiết bị điều chỉnh:

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

Ký hiệu thiết bị đo:

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

Ký hiệu thiết bị vệ sinh:

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

Ký hiệu thiết bị tắm rửa:

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

Ký hiệu thiết bị vòi nước:

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

Ký hiệu thiết bị máy bơm nước:

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

Ký hiệu công trình cấp thoát nước:

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

Ký hiệu trong bảng vẽ kết cấu thép

Bản vẽ kết cấu thép thể hiện các mối liên kết của các vật liệu thép được sử dụng trong xây dựng, đồng thời thể hiện vị trí của từng loại vật liệu kết cấu thép được dùng trong công trình. Một bản vẽ kết cấu thép sẽ bao gồm: độ cao công trình, kế hoạch cấu trúc và các ý tưởng xây dựng của nhà thầu.

Dưới dây là các ký hiệu quy ước về bản vẽ kết cấu thép:

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

các ký hiệu viết tắt trong bản vẽ xây dựng

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC