Hướng dẫn Vẽ gương soi (Phòng vệ sinh) trong 3Ds Max

Mục lục

Vẽ Phòng vệ sinh (tt)

học thiết kế nội thất B2

1> Chọn Font ( mặt trước ) > Vào Create > Vẽ Plan (1)
Trong thông số Plan chỉnh 800×80 (2)
Chọn thông số 1 , 15 như hình (3)

 

1

 

2> Chọn Plane vừa tạo > Chọn edit poly(1) > Chọn edit điểm (2) > Quét các điểm poly (3) > Chọn
FFD 4x4x4 (4)

 

2

 

3> Chọn Control Points (1) > Chọn (2) Quét 2 điểm > (3) Chọn trục y kéo lên phía trên ta được các
điểm theo 1 vòm cung như hình.

 

3

 

4> Nhấp phải chọn Top – level thoát lệnh

4

 

5> Trở về view nhìn 3D > Chọn tấm kính (1) > Chọn Shell (2) > Chọn thông số bề dày 10mm (3)

5

6> Chọn khối vừa vẽ > Chọn edit Poly (1) > Chọn Edit Face (2) > Chọn các mặt khoanh vùng như
hình (3) sau đó chọn Extrude (4)

6

7> Chọn bề dày 10mm (1) và đặt tên : “Gương soi“ (2)

7

8> Lưu bài và đặt tên : “Gương soi “

8

Xem thêm: Hướng dẫn dựng tường, sàn, trần trong 3ds max.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình 3Ds Max.

Xem thêm: Khóa học 3Ds Max rẻ nhất.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC